Facebook

LEGIONOWO. Kiełbasiński pozywa Miejscową i Zadrożnego za kłamstwa

2018-10-17 4:40:39

Artykuł pt. „NMNS kłamie i łamie prawo” opublikowany w ostatnim wydaniu gazety „Miejscowa na weekend” (11.10.2018) zawiera nieprawdziwe informacje na temat działalności Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy w zakresie dotyczącym przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności stosowania się do prawomocnych orzeczeń sądowych

Bogdan Kiełbasiński

Pełnomocnik Porozumienia Samorządowego był poinformowany, że oświadczenie, do którego złożenia zostało zobowiązane Stowarzyszenie na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 02.10.2018 r. nie mogło być opublikowane w najbliższym terminie od dnia wydania orzeczenia z powodów niezależnych od naszej organizacji – wydawnictwo odmówiło publikacji z powodu wcześniejszych zamówień i braku wolnej powierzchni na pierwszej stronie „Tygodnika TO i OWO”. Jednocześnie zapewniliśmy o jego zamieszczeniu w możliwie najszybszym terminie. W takiej sytuacji zarówno działania gazety, jak i Piotra Zadrożnego dają podstawy do wszczęcia postępowania w trybie wyborczym. Jestem przekonany, że działalność propagandowa wydawnictwa KZB Legionowo Sp. z o.o., nadzorowanego przez prezydenta Smogorzewskiego i jego podwładnych nie ma już wielkiego znaczenia dla wiedzy mieszkańców o rzeczywistej sytuacji Legionowa. Publikacja informacji zamieszczonych w ww. materiale potwierdza tylko całkowity brak standardów dziennikarskich przy wydawaniu tej gazety. Niezależnie od powyższego oświadczam, że omawiany materiał prasowy zawiera nieścisłe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące mojej osoby. Poprzez publikacje takich wiadomości doszło do naruszenia moich dóbr osobistych. Podejmę odpowiednie działania zmierzające do usunięcia tych naruszeń i wytoczenia procesu przeciwko wydawcy, redaktorowi naczelnemu, autorowi tekstu, jeżeli zechce się ujawnić.

Bogdan Kiełbasiński
Prezes Zarządu
Legionowskiego
Stowarzyszenia Promocji
Samorządności
NASZE MIASTO
NASZE SPRAWY

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *