Facebook


LEGIONOWO. Kłopotliwe transmisje sesji

2022-08-31 6:03:42

Obserwujący transmisje legionowskich sesji Rady Miasta wielokrotnie zgłaszali nam problemy związane z transmisjami sesji i tym, że sesji nie da się oglądać pomimo tego, że są opłacane z naszych podatków

Z początkiem obecnej kadencji (rozpoczętej w 2018 r. przyp. red.) samorządy zobligowane są do transmitowania i nagrywania obrad sesji rady miasta. Jak jednak informują czytelnicy (i nie tylko) oglądanie tych transmisji to prawdziwy żart.
2 godz. transmisji,

18 przerw

Wszystko się zacina, nie da się nic posłuchać. O ile w ogóle da się dołączyć do transmisji. Poza tym co chwile jakieś przerwy. Ostatnio doliczyłem się 18 przerw! I to wszystko za nasze pieniądze – mówił jeden z naszych rozmówców. – Nagrania pojawiają się po miesiącu, to kolejna kpina – dodaje.
W związku z otrzymywanymi informacjami zadaliśmy w tej sprawie pytania do Urzędu, dotyczące tego: kto jest odpowiedzialny za transmisje, jaki koszt ponosi gmina, skąd taka ilość awarii i przerw oraz jaki jest termin udostępniania nagrań?

Odpowiedź ratusza

Świadczenie kompleksowej usługi rejestracji audiowizualnej oraz transmisji online w sieci Internet jest realizowane przez firmę zewnętrzną. Za wykonanie przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie wynosi 38 124,80 zł brutto, przy uzgodnionej stawce za jedną sesję 3 177,90 zł brutto. Przerwy techniczne występujące w trakcie obrad sesji Rady Miasta Legionowo spowodowane są nieprzewidzianymi sytuacjami w zakresie pracy systemu konferencyjnego, takimi jak wystąpienie usterki w okablowaniu (wypięcie lub uszkodzenie kabla sieciowego), awarii połączenia sieciowego, zablokowanie lub zawieszenie się jednego z elementów systemu konferencyjnego. Przerwy techniczne wprowadzane są również w przypadku konieczności wprowadzenia zgłaszanego wniosku lub zmiany w porządku obrad w trakcie trwania sesji Rady Miasta Legionowo. W przypadku awarii systemu konferencyjnego wymagających interwencji serwisu Wydział Administracyjno-Gospodarczy zleca jego naprawy do autoryzowanego serwisu producenta. Ponadto przed każdą sesją Rady Miasta Legionowo sprawdzana jest prawidłowość pracy systemu konferencyjnego. Termin udostępniania nagrań z sesji nie został zapisany przez ustawodawcę. Natomiast kwestie dotyczące transmisji z obrad znajdują się w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 20 ust. 1B”.

red.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *