Facebook

LEGIONOWO. Ko-generacja otwarta

2015-12-02 12:09:53

Zakończyła się największa inwestycja miejskiej ciepłowni – warta 33 mln zł budowa źródła ko-generacyjnego ciepła i energii elektrycznej. W poniedziałek 30 listopada została ona oficjalnie otwarta. Licznie zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzeć z bliska tę ważną dla bezpieczeństwa energetyczno – cieplnego inwestycję.

 

Podstawowym zadaniem spółki miejskiej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” jest zapewnienie ciągłej i niezawodnej dostawy ciepła do odbiorców oraz gospodarowanie majątkiem w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Jednym ze sposobów na optymalizację produkcji ciepła jest zastosowanie ko-generacji.

– W ciągu zaledwie roku spółka poszerzyła swoja działalność wytwarzania ciepła i jego dystrybucji o produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, a w przyszłości także o dystrybucję i sprzedaż gazu. PEC posiada dwie koncesje na dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. A od 1 lipca 2015 roku przez 15 lat na podstawie koncesji pełnić będzie funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), którego podstawowa działalność polega na dystrybucji energii elektrycznej – mówi prezes Narcyz Tokarski.

Powyższe pozwolenia są bezpośrednio związane z budową źródła ko-generacyjnego ciepła i energii elektrycznej w postaci trzech silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej 6,0 MWe i mocy cieplnej 6,0 MWt oraz kotła gazowego o mocy 8MWt. Inwestycja finansowana jest pożyczką inwestycyjną ze środków programu operacyjnego JESSICA na 21,5 mln zł. Pozostała część to środki własne przedsiębiorstwa oraz kredyt bankowy.

– Źródło to pozwoli uzyskać rocznie ok. 48 000 MWh energii elektrycznej oraz ok. 160 000 GJ ciepła – mówi prezes Narcyz Tokarski. – Od 2016 roku w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień węglowa część Ciepłowni nie będzie pracowała, co pozwoli na mniejsze o 1/3 roczne zużycie węgla. Ponadto w ramach powyższej inwestycji Spółka buduje stację redukcyjną oraz własną linię gazową z Wieliszewa do Ciepłowni w Legionowie o długości 5 km zasilającą w gaz źródło ko-generacji.

Dobrą informacją dla odbiorców ciepła jest to, że prowadzone przez PEC działania techniczno – innowacyjne nie mogą wpłynąć na ceny ciepła. Jak zapewnia prezes Tokarski, nie są planowane podwyżki ciepła.

Fot. UM Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *