LEGIONOWO. Kolejne 3 miesiące bez opłat za dzieci, których nie objęto opieką w żłobku miejskim

2020-07-01 4:37:18

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym całkowicie zwolniono z opłat za żłobek miejski rodziców, których dzieci w normalnych warunkach poszłyby do żłobka, ale teraz nie zostaną objęte opieką w placówce. Opłaty nie będą obowiązywać za czerwiec, lipiec i sierpień

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Legionowo Radni przegłosowali zwolnienie z opłat rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy wyrazili chęć skorzystania z usług żłobka miejskiego od czerwca do sierpnia, ale w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym ich dzieci nie zostały objęte opieką w placówce. To kolejna taka uchwała przegłosowana przez miejską radę. Wcześniej radni zwolnili z tych opłat za miesiąc maj. Radni z Klubu Nasze Miasto Nasze Sprawy złożyli projekt uchwały, aby zwolnić z opłat aż do momentu, w którym minie zagrożenie zakażeniem się koronawirusem. Niestety projekt głosami radnych Porozumienia Samorządowego i koalicji Obywatelskiej nie został poddany pod głosowanie. Przypomnijmy. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii z powodu COVID-19 i czasowym ograniczeniem działalności Żłobka Miejskiego w Legionowie z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny brak jest możliwości przyjęcia wszystkich chętnych dzieci. W miesiącu maju br. liczba miejsc przygotowanych w żłobku zgodnie z wytycznymi GIS wynosiła 72. Na początku czerwca br. w ramach kompetencji organu prowadzącego zdecydowano o zwiększeniu liczy miejsc do 85. W dniu 4 czerwca br. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dla przedszkoli zostały zaktualizowane. W nowym reżimie sanitarnym Żłobek Miejski w Legionowie może przyjąć 102 dzieci co pozwala na zapewnienie opieki prawie wszystkim oczekującym.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *