LEGIONOWO. Kolejny blok przy ul. Wyspiańskiego?

2021-02-22 5:19:32

Nowy blok ma powstać przy ul. Wyspiańskiego, niedaleko os. Poezja, nieopodal ulic Warszawskiej i Słowackiego. O tym, czy powstanie za 2 tyg. zdecydują radni

Budynek ma stanąć na działce o powierzchni ok. 3 tys. m2, na 6 piętrach ma funkcjonować prawie 80 mieszkań oraz 2-poziomowy garaż podziemny z łącznie 119 miejscówkami parkingowymi. Nowy budynek ma zostać przyłączony do miejskich sieci ciepłowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ratusz chce dodatkowej zabudowy

Inwestycja ma zostać zrealizowana na mocy tzw. specustawy deweloperskiej tj. z pominięciem zapisów obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Legionowscy urzędnicy nie widzą przeszkód w jej realizacji. Uzasadnienie potrzeby realizacji tej inwestycji napisał zastępca prezydenta miasta Legionowa, Marek Pawlak: „Oceniając stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, stwierdzić należy że podjęcie uchwały umożliwi wnioskodawcy realizację dodatkowej zabudowy mieszkaniowej, co spowoduje zwiększenie oferty lokalowej na terenie miasta”.

Wg. Pawlaka – niedobór mieszkań

Według z-cy prezydenta, Legionowo ma niedobór terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynoszący 4,35 ha. A więc, jak z tego wynika, władze miasta będą wspierać nowe inwestycje mieszkaniowe oraz przekształcanie terenów o innym przeznaczeniu, na tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Opinie mieszkańców są całkowicie odmienne. Często wyrażają oni swój sprzeciw przeciwko dalszemu zagęszczaniu zabudowy. Teraz losy planowanego bloku przy ul. Wyspiańskiego są w rękach radnych. Za 2 tygodnie mają oni zdecydować, czy w centrum miasta zamiast terenów zielonych powstanie następny budynek wielorodzinny.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *