LEGIONOWO. Kolejny chętny na budowę 7 bloków na terenie składu węgla!

2020-10-01 11:17:21

Wiele wskazuje na to, że firma ARIA WRC Development odkupiła od spółdzielni Samopomoc Chłopska teren składu węgla przy ul. Kościuszki w Legionowie. Deweloper idąc w ślady poprzedniego właściciela terenu chce wybudować w tym miejscu 7 bloków

Firma ARIA WRC Development wystąpiła z wnioskiem do miasto o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa siedmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, komunikacji i infrastruktury technicznej towarzyszącej projektowanym budynkom” w Legionowie, ul. Tadeusza Kościuszki na działkach nr ew. 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3 w obrębie 37, czyli w miejscu obecnego składu węgla. Przypomnijmy. Poprzedni właściciel terenu, jabłonowska Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w styczniu 2020 r., złożyła do władz miasta wniosek o pozwolenie na lokalizację osiedla mieszkaniowego, w ramach tzw. ustawy deweloperskiej. Przedstawiono koncepcję, zgodnie z którą miało tam powstać 7 bloków 4 piętrowych, mieszczącymi łącznie ponad 200 mieszkań.

Sporna inwestycja

Inwestycja ta od początku budziła duże emocje oraz spowodowała protesty okolicznych mieszkańców. Ich zdaniem, budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki może uniemożliwić planowaną wcześniej w tym miejscu budowę przeprawy przez tory kolejowe. Ponadto miałaby spowodować duże problemy komunikacyjne w tej części miasta. Władze miasta z prezydentem Romanem Smogorzewskim uznały jednak, że zapewnienie nowych mieszkań jest dla Legionowa jednym z priorytetów. Dlatego popierający go radni, choć nie wszyscy, opowiedzieli się za budową osiedla w tym miejscu. Ostatecznie podczas sesji w dniu 2 marca br. uchwała ta przeszła tylko jednym głosem.

Koronawirus wstrzymał inwestycje

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska wycofała się z planów budowy osiedla w połowie tego roku. W kilkuminutowej rozmowie z prezes spółdzielni Samopomoc Chłopska, pani Grażyny Połeć poinformowała, że powodem rezygnacji jest epidemia koronawirusa. Następnie w internecie ukazało się ogłoszenie o zamiarze sprzedaży terenu przy ul. Kościuszki w Legionowie. Właściciel nieruchomość wycenił na 13 mln zł (prawie 600 zł za 1 m2). W ogłoszeniu podkreślono, że cena była do negocjacji. Na wartość nieruchomości miały wpływać wszelkie decyzje administracyjne przeznaczające mierzącą ponad 2,2 ha nieruchomość pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *