LEGIONOWO. Kombinują przy cmentarzu

2021-05-30 3:11:55

Na wniosek parafii, Gmina ma przystąpić do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Cmentarz Parafialnego. Ma to umożliwić powiększenie cmentarza o działki znajdujące się pomiędzy ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiego


Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Kantego w Legionowie, działając z upoważnienia Biskupa Warszawsko – Praskiego, zwrócił się z wnioskiem o rozpoczęcie prac planistycznych dotyczących powiększenia cmentarza. Chodzi o 2 działki o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m2, położone pomiędzy ulicami ulicami:Kochanowskiego, Al. Legionów i Dąbrowskiego

Muszą zmienić Plan

W związku z tym, na najbliższej sesji rady miasta (26 maja) przedłożona zostanie radnym uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Cmentarza Parafialnego. W obecnie obowiązującym planie działki pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Dąbrowskiego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Aby mógł na nich powstać cmentarz, konieczna jest zmiana ich przeznaczenia.

Teren już ogrodzony

W uzasadnieniu uchwały mowa jest tylko o 2 działkach o łącznej pow. ok. 3 tys. m2, przylegających do Al. Legionów, o które zwróciła się parafia. Jednak jakiś czas temu wzdłuż Al. Legionów i ul. Dabrowskiego powstał mur, połączony z murem cmentarza, który sugeruje, że cmentarz może zostać powiększony o cały teren pomiędzy tymi ulicami, aż do ul. Wardenckiego.

Brakuje miejsca na cmentarzu

Jak wynika z wyliczeń zarządcy cmentarza najpóźniej do 2025 r. legionowska nekropolia nie będzie w stanie pomieścić większej ilości zmarłych. W związku z tym, jednym z pomysłów jest powiększenie dzisiejszych granic cmentarza. Jednak taki zabieg wymaga zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w ramach której nie tylko zmienione zostaną granice terenu przeznaczonego pod cmentarz, ale także będzie musiała zostać powiększona strefa ochrony sanitarnej .

Dziwne ruchy wokół nekropolii

Jednocześnie zastanawiać mogą ostatnie działania władz związane ze sprzedażą działek, które znajdą się przy ogrodzeniu powiększonego cmentarza. Podczas ostatniej sesji, na wniosek prezydenta, popierający go radni podjęli uchwałę o wyrażeniu mu zgody na sprzedaż 4 należących do gminy działek położonych przy ul. Dąbrowskiego. Teraz okazuje się, że po powiększeniu cmentarza, znajdą się one zaraz po drugiej stronie ulicy. Będą więc idealnym miejscem do prowadzenia intratnej działalności gospodarczej jaka zwykle koncentruje się przy cmentarzach. Czyżby prezydent to przewidział i już umówił się z którymś z handlarzy.

red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *