LEGIONOWO. Komisja rewizyjna opanowana przez PiS

2018-12-05 8:39:13

Andrzej Kalinowski został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo. Zadaniem tej komisji jest kontrola działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.  Radni Prawa i Sprawiedliwości oprócz przewodniczącego mają także większość w całej Komisji. Wśród 5 członków komisji tylko jeden nie należy do klubu PIS

Radni już wcześniej przygotowali listy radnych zasiadających w poszczególnych komisjach. Jednak najważniejsza komisja to właśnie komisja rewizyjna. W jej składzie znaleźli sie: Andrzej Kalinowski, Artur Pawłowski, Dariusz Petryka, Katarzyna Skierkowska-Pacocha oraz Andrzej Piętka.
W trakcie głosowania, radni wybrali na przewodniczącego komisji radnego: Andrzeja Kalinowskiego. W głosowaniu udział brało 18 radnych i 16 z nich było za przyjęciem uchwały. Od głosu wstrzymał się tylko Andrzej Kalinowski. Przeciw wyborowi Kalinowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej był radny  Marcin Smogorzewski.

Zadania Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna powołana jest w celu kontroli, w imieniu Rady, działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Powierza się jej kontrolę legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, podporządkowanych mu jednostek oraz jednostek pomocniczych gminy.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Komisja Rewizyjna również może tworzyć zespoły kontrolne, które mają za zadanie skontrolować poszczególne podmioty i przygotować sprawozdanie zawierające m.in. propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *