LEGIONOWO. Konsultacje uchwały antysmogowej

2017-07-26 4:26:34

Ruszyły konsultacje społeczne projektu uchwały sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwały antysmogowej)


Projekt uchwały antysmogowej przewiduje:
Od 1 listopada 2017 r. zakaz stosowania węgla niskiej jakości (muły, floty, najdrobniejszy miał, węgiel brunatny) oraz biomasy (drewna opałowego) o wilgotności w stanie roboczym wyższej niż 20%. (Aby wysuszyć drewno opałowe do wymaganej wilgotności, należy je sezonować w suchym, przewiewnym miejscu co najmniej przez rok.)
Od 1 listopada 2017 r. wszystkie nowo montowane kotły centralnego ogrzewania muszą spełniać normy unijne tzw „ekoprojektu” określające dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń oraz być wyposażone w automatyczne podawanie paliwa. Przepis ten nie dotyczy Legionowa, ponieważ zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie można w nowo budowanych budynkach montować węglowych kotłów C.O.
Od 1 listopada 2017 r. wszystkie nowo montowane ogrzewacze pomieszczeń (kominki, kozy itp) muszą spełniać normy unijne tzw „ekoprojektu” określające dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń.
Do dnia 1 stycznia 2023 należy wymienić wszystkie pozaklasowe (nie spełniające klasy 3, 4, 5 według normy PN-EN 303-5:2012) kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Co więcej, należy wymienić je na kotły gazowe wszędzie tam, gdzie istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość podłączenia do sieci gazowej. Sieć gazowa pokrywa swoim zasięgiem prawie 99% powierzchni Legionowa.
Kotły C.O. 3 i 4 kategorii według normy PN-EN 303-5:2012 można użytkować do 1 stycznia 2028 r.
Do 1 stycznia 2023 roku należy wymienić wszystkie ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (kominki kozy, piece kaflowe itp) na spełniające normy unijne tzw. „ekoprojektu” określające dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń. Wyjątkiem są urządzenia które:
a) osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc.,
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję pyłu do poziomu określonego w normach unijnych tzw. „ekoprojektu”.

KT.

Komentarze

1 komentarz

  1. Daro odpowiedz

    Proponuję zapoznać się z pojęciem “ubóstwo energetyczne”
    Jeżeli te propozycje zostaną przyjęte czeka nas zwiększenie odsetek tych których nie stać na to aby wydać jeszcze więcej na ogrzanie domu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *