LEGIONOWO. Koperta uratuje życie i zdrowie

2015-12-22 12:28:24

Legionowo rozpoczęło pilotażową akcję „Koperta życia”, która obejmie seniorów w wieku 60+. Karty z informacjami na temat chorób, uczuleń i grupy krwi będą umieszczane w lodówkach i mają w razie wypadku lub nagłej choroby pomóc w ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców.
„Koperta życia” to nic innego jak Karta Informacyjna Pacjenta. Dokument jest niezwykle ważny, szczególnie dla samotnych i starszych mieszkańców – jest on często jedynym źródłem informacji o ich chorobach i przyjmowanych lekach. Osoba biorąca udział w akcji powinna wypełnić go aktualnymi danymi o swoim stanie zdrowia. Głównym założeniem tej akcji jest to, że w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty domowej lekarza, wszystkie najistotniejsze informacje będą zebrane w jednym, zawsze tym samym miejscu.
Po kartę należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. Jest ona wydawana bezpłatnie wraz z naklejką, informującą o tym, że dana osoba bierze udział w akcji.
Na stronie 1 karty należy wpisać: imię i nazwisko, nr pesel i nr dokumentu tożsamości. Następne punkty powinny zostać wypełnione przez lekarza lub w jego obecności. Dotyczy to spisu przebytych chorób, które mają wpływ na stan zdrowia chorego oraz chorób obecnych – zarówno tych chwilowych, jak i przewlekłych.

Na drugiej stronie należy wypisać obecnie przyjmowane leki, alergie i uczulenia, grupę krwi oraz dane dotyczące kontaktu z rodziną: nazwiska, stopnie pokrewieństwa, nr telefonów, dane osób upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Karta Informacyjna Pacjenta powinna zostać potwierdzona pieczątką i podpisem lekarza prowadzącego oraz podpisem osoby wypełniającej formularz.

Wypełnioną kopertę należy włożyć w dołączonym foliowym opakowaniu do lodówki. Jest to jeden z nielicznych sprzętów, które znajdują się w praktycznie każdym domu. Ratownikom w sytuacji zagrożenia życia łatwo będzie ją zlokalizować.

Oprac. red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *