Facebook

LEGIONOWO. Krytyka władz Legionowa niedozwolona?

2016-10-24 10:39:39

Skargę mieszkańca na działalność miejskiej spółki – KZB Legionowo sp. z o.o., będącej wydawcą gazety „Miejscowa”, Rada Miasta przekazała do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej tej spółki. Pomimo upływu terminów, mieszkaniec odpowiedzi na skargę nie otrzymał.

Jeden z mieszkańców złożył skargę na działalność należącej do gminy spółki – KZB Legionowo sp. z o.o. będącej wydawcą gazety „Miejscowa”. Chodziło o prowadzoną w tej gazecie jednostronną propagandę polityczną na rzecz rządzących.

Propaganda w „Miejscowej”
Rada Miasta Legionowo Uchwałą z dnia 31 sierpnia 2016 r. przekazała skargę do rozpatrzenia według właściwości Radzie Nadzorczej KZB Legionowo sp. z o.o. Skarga dotyczyła wydawania środków publicznych na jednostronną agitację polityczną prowadzoną przez gazetę „Miejscowa”. Zdaniem mieszkańca, taka działalność w ogóle nie mieści się w zadaniach własnych gminy. – Rolą gminy jest bowiem zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a nie przedstawianie punktu widzenia tyko jednej opcji, aktualnie rządzącej w Legionowie koalicji politycznej PO i jej satelitów. – napisał mieszkaniec.

Odpowiedzi na skargę brak
Termin do rozpatrzenia skargi wynosi jeden miesiąc i już upłynął. – Radę Nadzorczą KZB Legionowo sp. z o.o. powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo mgr Roman Smogorzewski, pełniący w tej spółce funkcję najwyższego organu tzn. Walnego Zgromadzenia Wspólników. – czytamy w liście. Brak rozpoznania skargi oraz zawiadomienia o sposobie jej załatwienia wpisuje się w stosowane przez władze Legionowa praktyki, polegające na nieuprawnionym hamowaniu krytyki działań obecnych władz.

Rada Miasta ma to w nosie
Także Rada Miasta Legionowo, w której większość mają poplecznicy prezydenta, nie wykazała żadnego zainteresowania uzyskaniem od KZB informacji o załatwieniu skargi. – Takie podejście do sprawy wskazuje na niechęć, a wręcz strach przed zajęciem stanowiska ws. zarzutów dotyczących Smogorzewskiego – czytamy w przesłanym do redakcji liście. Przypominamy: obowiązkiem organów gminy jest przeciwdziałanie hamowaniu krytyki. Jak widać zasada ta władz Legionowa nie dotyczy.

KK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *