LEGIONOWO. Krytyka władz Legionowa niedozwolona?

2016-10-24 10:39:39

Skargę mieszkańca na działalność miejskiej spółki – KZB Legionowo sp. z o.o., będącej wydawcą gazety „Miejscowa”, Rada Miasta przekazała do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej tej spółki. Pomimo upływu terminów, mieszkaniec odpowiedzi na skargę nie otrzymał.

Jeden z mieszkańców złożył skargę na działalność należącej do gminy spółki – KZB Legionowo sp. z o.o. będącej wydawcą gazety „Miejscowa”. Chodziło o prowadzoną w tej gazecie jednostronną propagandę polityczną na rzecz rządzących.

Propaganda w „Miejscowej”
Rada Miasta Legionowo Uchwałą z dnia 31 sierpnia 2016 r. przekazała skargę do rozpatrzenia według właściwości Radzie Nadzorczej KZB Legionowo sp. z o.o. Skarga dotyczyła wydawania środków publicznych na jednostronną agitację polityczną prowadzoną przez gazetę „Miejscowa”. Zdaniem mieszkańca, taka działalność w ogóle nie mieści się w zadaniach własnych gminy. – Rolą gminy jest bowiem zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a nie przedstawianie punktu widzenia tyko jednej opcji, aktualnie rządzącej w Legionowie koalicji politycznej PO i jej satelitów. – napisał mieszkaniec.

Odpowiedzi na skargę brak
Termin do rozpatrzenia skargi wynosi jeden miesiąc i już upłynął. – Radę Nadzorczą KZB Legionowo sp. z o.o. powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo mgr Roman Smogorzewski, pełniący w tej spółce funkcję najwyższego organu tzn. Walnego Zgromadzenia Wspólników. – czytamy w liście. Brak rozpoznania skargi oraz zawiadomienia o sposobie jej załatwienia wpisuje się w stosowane przez władze Legionowa praktyki, polegające na nieuprawnionym hamowaniu krytyki działań obecnych władz.

Rada Miasta ma to w nosie
Także Rada Miasta Legionowo, w której większość mają poplecznicy prezydenta, nie wykazała żadnego zainteresowania uzyskaniem od KZB informacji o załatwieniu skargi. – Takie podejście do sprawy wskazuje na niechęć, a wręcz strach przed zajęciem stanowiska ws. zarzutów dotyczących Smogorzewskiego – czytamy w przesłanym do redakcji liście. Przypominamy: obowiązkiem organów gminy jest przeciwdziałanie hamowaniu krytyki. Jak widać zasada ta władz Legionowa nie dotyczy.

KK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *