LEGIONOWO. Krzyże Wolności i Solidarności dla kolejnych legionowian: Elżbiety Pawłowskiej i Tadeusza Artaniaka

2021-03-16 12:01:53

W ubiegły wtorek (9 marca) odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności Zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. Wśród odznaczonych znalazło się dwoje legionowian: Elżbieta Pawłowska i Tadeusz Artaniak

Elżbieta Pawłowska

Elżbieta Pawłowska

W latach 1981–1989 brała aktywny udział w działalności opozycyjnej. Była współzałożycielką NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Legionowie. Kolportowała prasę oraz wydawnictwa podziemne w zakładzie pracy oraz na terenie Legionowa. Uczestniczyła w uroczystościach religijno-patriotycznych. W ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy zajmowała się rozdziałem pomocy żywnościowej i odzieży dla potrzebujących.

Tadeusz Artaniak

Tadeusz Artaniak

W latach 1982–1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” na terenie Legionowa. Zajmował się kolportażem niepodległościowych wydawnictw na terenie miasta oraz Mazowieckiego Kombinatu Budowlanego Legionowo. Brał czynny udział w zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na pomoc dla internowanych i aresztowanych za działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”.
Współorganizował i uczestniczył w nadawaniu audycji Radia „Solidarność” oraz w akcjach ulotkowych na terenie Legionowa. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1982–1989.

Nagrodzeni w latach ubiegłych

Do tej pory Krzyżem Wolności i Solidarności z naszego terenu odznaczeni zostali Tadeusz Artaniak, Bonifacy Bąk, Jacek Girtler, Małgorzata Grabowska-Kozera, Jarosław Kalinowski, Bożena Kamińsk, Andrzej Kicman, Zygmunt Kielar, Paweł Kozera, Piotr Korycki, Kazimierz Koślacz, Stanisław Kuczyński, Mariusz Kuczyński, Elżbieta Pawłowska, Mieczysław Rudnicki, Jan Skulimoski (pośmiertnie), Ligia Urniaż-Grabowska.

red.
Fot. Sławek Kasper (IPN)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *