LEGIONOWO. Kto wrobił zarząd spółdzielni? Afera z pozwoleniem na budowę

2022-07-30 3:42:40

Gmina Legionowo wiedziała, że spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła o pozwolenie na budowę apartamentowca przy ul. Piłsudskiego na gminnej działce i nie wnosiła do tego zastrzeżeń. Formalnie jednak zgody takiej nie było. Obecnie prokuratura prowadzi postępowanie ws. niedopełnienia obowiązków przez 2 pracowników ratusza. Wcześniej zarzuty przedstawiono 2 członkom zarządu spółdzielni, którzy składali oświadczenia, iż mogą dysponować gminną działką na cele budowlane


Przypomnijmy. W czerwcu 2021 r. legionowska spółdzielnia mieszkaniowa (SML-W) otrzymała pozwolenie na budowę apartamentowca przy ul. Piłsudskiego, naprzeciwko kościoła, w miejscu blaszaka należącego do Społem. Apartamentowiec miał mieć 5-kondygnacji i 19 mieszkań, 3 lokale usługowe na parterze. Jako teren inwestycji wskazano 3 działki. Dwie z nich znajdowały się użytkowaniu wieczystym spółdzielni, a trzecia największa, na której znajduje się zielony skwer, należała do Gminy Legionowo. Później pozwolenie na budowę zostało uchylone, bo okazało się, że SML-W nie posiadało prawa do dysponowania gminna działką.

Zawiadomienia do prokuratury

Spółdzielnia być może szykowała się już do rozpoczęcia budowy, ale w grudniu 2021 r. do prokuratury wpłynęło zawiadomienie od jednego z mieszkańców, a w styczniu 2022 r. drugie zawiadomienie od Starosty Legionowskiego. Chodziło o to, że dwoje przedstawicieli SML-W, złożyło pod rygorem odpowiedzialności karnej nieprawdziwe oświadczenia, iż spółdzielnia uzyskała zgodę na dysponowanie gminną działką na cele budowlane. A w rzeczywistości zgoda taka nigdy nie została udzielona.

Zarzut dla członków zarządu

W efekcie 24 czerwca br., po kilku miesiącach śledztwa, prokuratura postawiła zarzuty Agnieszce B. oraz Markowi P., członkom zarządu spółdzielni mieszkaniowej (SML-W), złożenia fałszywego oświadczenia o posiadanym przez SMLW prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Chodzi o  czyn z art. 233 § 6 kodeksu karnego tj. złożenie fałszywego oświadczenie, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Może za to grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ratusz wiedział nie powiedział

Z informacji, do jakich udało się dotrzeć redakcji wynika, że Gmina Legionowo wiedziała dużo wcześniej, że SML-W zamierza budować apartamentowiec na jej terenie. W tym celu SML-W jeszcze w 2020 r. zwróciła się do gminy o wydzierżawienie części, na której była planowana inwestycja. Prezydent Miasta Legionowo wyraził nawet zgodę na wydzierżawienie, zastrzegając, że najpierw musi zostać przeprowadzona odpowiednia procedura: m.in. wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego oraz wpisanie działki do wykazu nieruchomości, które przeznaczone są do wydzierżawienia.
Zastępca prezydenta miasta Marek Pawlak potwierdził natomiast, że 21 stycznia 2021 r. Starosta Legionowski zawiadomił Gminę Legionowo o wszczęciu postępowania na wniosek SML-W ws. udzielenia pozwolenia na budowę budynku, na terenie gminnej działki. A także, iż w lutym i czerwcu 2021 r. Gmina otrzymywała od Starosty powiadomienia o trwającym postępowaniu oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę, na terenie gminnej działki, na rzecz SML-W.

Niedopełnienie obowiązków przez pracowników ratusza?

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów, tym czasie Urząd Miasta nie wnosił, ani uwag ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji spółdzielni mieszkaniowej, częściowo na terenie należącym do miasta. Być może dlatego prokuratura wszczęła również śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta Legionowo. Jednak na pytania jednego z radnych dotyczące tego wątku sprawy, prokuratorzy odmówili odpowiedzi wskazując, iż postępowanie przygotowawcze jest jeszcze w toku.

Paweł Szyling

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *