LEGIONOWO. Kulturalni edukatorzy u Króla Maciusia

2017-02-15 2:09:00

Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie bierze udział w projekcie Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury.

W Mazowieckim Instytucie Kultury 30 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie beneficjentów i osób zainteresowanych projektem Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. W programie znalazły się również prezentacje dobrych praktyk realizowanych przez beneficjentów projektu w 2016 r., w tym Przedszkola Miejskiego nr 12 im. Króla Maciusia projekt pt. „Przedszkolaki projektują książkę”, której dokonały realizatorki: Grażyna Chojnowska i Hanna Niewiadomska. Celem projektu było rozwijanie zainteresowania książkami, zaciekawienie czytelnictwem z zastosowaniem nowoczesnych technologii, rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności, myślenia analitycznego, wyobraźni, fantazji i spostrzegawczości u przedszkolaków. Wśród licznych działań realizowanych od sierpnia do końca października na szczególne podkreślenie zasługuje włączanie się realizatorek w wydarzenia miejskie, takie jak: Czytanie w Parku, Noc Kultury, Narodowe Czytanie, Bajkowe Kodowanie w Poczytalni w ramach Europejskiego Dnia Kodowania, warsztaty z kodowania w programie scratch junior i na macie edukacyjnej dla naszych przedszkolaków i nauczycieli oraz literackie. Efektem wszelkim działań jest książeczka „Bajkowe Kodowanie” wydana w liczbie 100 egzemplarzy, do której legionowska pisarka Hanna Niewiadomska napisała wiersz „Zaczytany zagajnik” a dzieci wykonały ilustracje w sposób tradycyjny i nowoczesny – na tabletach.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *