LEGIONOWO. Legalizacja za 50 tys. zł?

2018-04-20 8:44:04

Budowa na Matejki 3 stoi nadal pod znakiem zapytania. Istnieje możliwość, że inwestor wypełnił przewidziane przez prawo warunki i zalegalizował inwestycję


Na terenie działki przy Matejki 3 w Legionowie rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego bez uzyskania na niego pozwolenia. Jak poinformował nas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie (PINB), Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę ww. budynku dopiero 26 lutego, kiedy budowa już trwała. Z informacji uzyskanych od PINB wynika, że obowiązujące przepisy Prawa budowlanego umożliwiają legalizację samowoli budowlanej pod warunkiem przedłożenia przez inwestora stosownych dokumentów oraz uiszczenie opłaty legalizacyjnej, która dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynosi 50 tys. zł. Nie otrzymaliśmy jednak potwierdzenia od PINB, czy nadgorliwy inwestor z Matejki 3 wypełnił powyższe warunki legalizujące samowolę budowlaną. O sprawie będziemy informować.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *