LEGIONOWO. Likwidacja gabinetu politycznego

2017-11-17 8:34:09

Od 2 grudnia znikają stanowiska doradców i asystentów w samorządach. W Powiecie legionowskim tylko Smogorzewski utrzymywał gabinet polityczny składający się z 3 doradców i 1 asystenta


Zatrudnienie doradców i asystentów następuje na czas pełnienia funkcji przez prezydenta. Miesięczny koszt utrzymania 4 pracowników to 11 tyś 249 zł , co daje średnią miesięczna 2 tyś 812 zł brutto na osobę. Natomiast wydatek roczny z budżetu Legionowa to już 135 tyś zł.

Czym się zajmują?

Ze strony BIP urzędu miasta można zaczerpnąć informację, że asystent zajmuje się sprawami związanymi z bytowaniem dzikiej zwierzyny (w tym w miejscach zamieszkałych przez ludzi) i współpracą w tym zakresie ze strażą miejską i strażą pożarną. Natomiast jeżeli chodzi o doradców to jeden zajmuje się sprawami związanymi z inwestycją „Centrum Komunikacyjne”, drugi głównie opiniuje sprawy związane z organizacją transportu w gminie i współpracą z samorządami w tym zakresie (np. wspólny bilet) a kolejny współpracą z organizacjami pozarządowymi i pomocą cudzoziemcom zamieszkałym w gminie.
Suma summarum ich kompetencje pokrywają się z zadaniami komórek organizacyjnych urzędu miasta, podległych prezydentowi formacji (Straż Miejska) i różnego typu ciał powołanych przez Smogorzewskiego np. Rada Pożytku Publicznego.

Kto i za co dostaje wynagrodzenie?

Na zadane przez nas pytania rzeczniczka ratusza Tamara Mytkowska udzieliła zdawkowej odpowiedzi, że Smogorzewski zatrudnia 3 doradców i 1 asystenta a ich wynagrodzenie wynosi 11 tys 249 zł brutto miesięcznie.
Dodajmy, że umowy o pracę asystentów i doradców wygasają z mocy prawa, co oznacza, że nie są oni chronieni np. z tytułu piastowania funkcji radnego samorządowego.
Warto także przypomnieć, ze przeciwko likwidacji gabinetów politycznych w samorządach głosował partyjny kolega Smogorzewskiego legionowski poseł Jan Grabiec.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *