Facebook

LEGIONOWO. Limeryki na koniec roku [Część IV] – czyli minął rok w Legionowie

2017-12-31 1:45:37

Przygotowaliśmy dla Was serię limeryków*  związanych z wydarzeniami jakie miały miejsce w mijającym 2017 roku.

Rzut beretem od stolicy
Pewne miasto w smogu kwiczy
Ma też ratusz, poczytalnię,
Blokowisko, targowisko…
Szeryf z sitwą utarg liczy

 

Nie zapłacili za dworzec?
Podwykonawca budowy Centrum Komunikacyjnego oskarżył firmę Skanska oraz Miasto Legionowo o niewypłacenie wynagrodzenia za wykonane prace. Sprawą zajmuje się policja, prokuratura oraz Regionalna Izba Obrachunkowa
Dworzec w Legionowie został oddany do użytku kilka miesięcy temu, a przed tygodniem otwarto parking przy ul. Kościuszki stanowiący ostatni etap budowy Centrum Komunikacyjnego. Jednak inwestycja ta nadal wzbudza wiele kontrowersji. Jak udało nam się ustalić, do Urzędu Miasta zgłaszają się podwykonawcy, którzy nie otrzymali zapłaty za wykonane roboty.
Wzywają miasto do zapłaty
Z informacji jakie udało nam się ustalić do Urzędu zaczęły wpływać skargi właściciela firmy podwykonawczej wraz z wezwaniem do zapłaty za wykonane przez niego roboty budowlane. Urząd Miasta poprosił firmę Skanska o wyjaśnienia oraz definitywne zakończenie tej sprawy. W odpowiedzi władze miasta uzyskały pismo informujące o złożeniu przez generalnego wykonawcę zawiadomienia do prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na podrobieniu dokumentu i użycia go jako autentycznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na dzień dzisiejszy, według naszej wiedzy, Komenda Rejonowa Policji Warszawa III wszczęła dochodzenie. Według Urzędu Miasta, po uzyskaniu wyjaśnień od generalnego wykonawcy nie zaszły przesłanki do bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia żądanego przez podwykonawcę.
Skontrolują budowę Centrum?
Podwykonawca Centrum Komunikacyjnego w Legionowie twierdzi natomiast, że kierownik budowy oraz tzw. Projekt Menadżer nie wywiązują się z zawartej umowy i nie chcą dokonać odbioru wykonanych prac. Według niego, kwota, którą zalega firma Skanska to 200 tys. zł. Po licznych wezwaniach do zapłaty skierowanych do generalnego wykonawcy i miasta Legionowo, podwykonawca zgłosił sprawę do prokuratury. A o zaistniałej sytuacji została poinformowana również Regionalna Izba Obrachunkowa, do której wysłano pismo z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miasta Legionowo, odnośnie budowy Centrum Komunikacyjnego. Jednak RIO odesłało sprawę do Rady Miasta. W konsekwencji organem rozpatrującym skargę, co może dziwić, ma być Rada Miasta Legionowo.
W celu uniknięcia podejrzeń
Z naszych ustaleń wynika że rada ma zająć się sprawą na najbliższej sesji, którą nieoczekiwanie, wbrew terminarzowi, zwołano na 3 sierpnia br. Natomiast z informacji legionowskiej prokuratury wynika, że sprawa ta trafiła do Legionowa pod koniec maja. Jednak w celu uniknięcia podejrzeń o brak obiektywizmu, została przekazana z powrotem do Warszawy. Z naszych ustaleń wynika, że ostatecznie śledztwo trafiło do prokuratury rejonowej w Wołominie.
KT

Roman NIE TRUJ…
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo pojawił się komunikat zatytułowany ALARM SMOGOWY. Wystarczyło kilka dni mrozu oraz bezwietrzna pogoda, aby nad krajem oraz naszym miastem zawisła chmura duszącego, węglowego smogu. Okazuje się, że tworzymy ją sami paląc węglem i innymi odpadami w przestarzałych piecach.

Nasze władze natychmiast też przystąpiły do akcji. Na urzędowej stronie zawiesiły hasło „NIE TRUJ WYMIEŃ PIEC!” (…). Niestety można przypuszczać, że działania ratusza jak zwykle okażą się wyłącznie akcją medialną prowadzoną na pokaz. A gdy powieje wiatr i przepędzi znad Legionowa duszącą, brunatną chmurę, wszystko wróci do normy.

Komunikaty o konieczności wymiany pieców zastąpią inne, zachęcające mieszkańców, w ramach akcji „LEGIONOWO PORUSZA”, do uczestnictwa w plenerowych imprezach w tzw. „Parku Zdrowia” i aktywności fizycznej…

Dotychczasowe działania władz wskazują bowiem, że mają one tę całą ekologię w głębokim poważaniu… Świadczą o tym ich czyny – nie słowa. Umożliwiają one i wspierają dogęszczanie zabudowy, przyczyniają się do likwidacji terenów zielony i zabudowując każdą wolną przestrzeń uniemożliwiają przewietrzanie miasta.

Nie chcą też, aby punkt pomiarowy jakości powietrza został przeniesiony do centrum Legionowa, albo w okolice stadionu lub „Parku zdrowia”, czyli tam gdzie notuje się najwyższe stężenia szkodliwych substancji. Nie wprowadziły również systemu ostrzegania przed zagrożeniami, które pojawiają się w powietrzu.

Wspomnieć trzeba też miejską ciepłownię opalaną miałem i kiepskim węglem, a tylko w okresie wakacji korzystającą z paliwa gazowego. Dorzućmy do tego bagatelizowanie danych o zagrożeniach i skażeniu powietrza, wszak jak twierdzą nasi włodarze – „nie jest ono tak złe jak w Pekinie” (…).
ML

Działki dla wybranych?
10 lat temu część Parku im. Jana Pawła II została wydzielona i ogrodzona. Okazało się, że prezydent nieodpłatnie użyczył ten teren spółce Milenium na potrzeby prowadzonej przez nią szkoły. Choć umowa wygasła dwa lata temu, spółka dalej zajmuje gminną działkę

Park im. Jana Pawła II w Legionowie znajduje się pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Leśną i Wysockiego. W roku 2006 jego część o powierzchni 2360 m2, położona na tyłach kościoła i dochodząca do ul. Wysockiego, została zagrodzona solidnym stalowym parkanem. O wyjaśnienie sprawy poprosili nas czytelnicy.
Zagrodzili część parku
Z wyjaśnień ratusza wynika, że w roku 2006 część parku, w trybie bezprzetargowym, została użyczona, a więc nieodpłatnie przekazana spółce Milenium, z przeznaczeniem na przyszkolne boisko i plac zabaw. Spółka ta w budynku przylegającym do kościoła prowadzi bowiem szkołę. Z odpowiedzi jakiej udzieliła redakcji rzeczniczka ratusza, wynika, że prezydent do użyczenia tego terenu nie potrzebował zgody rady miasta. Zdaniem prawników, w ten sposób wykorzystano lukę prawną, ponieważ umowy użyczenia są wyłączone spod kontroli rady gminy. Inne podobne umowy, które dotyczą rozporządzania gminnymi nieruchomościami jak najem, dzierżawy czy darowizna podlegają tej kontroli i są szczegółowo uregulowane.
Dla porządku
Należy wspomnieć, że tej samej spółce, również w trybie bezprzetargowym, na bardzo korzystnych warunkach, w roku 2015 sprzedano użytkowanie działki wydzielonej z terenu okalającego stadion miejski. Obecnie tą sprawą ponownie zajmuje się prokuratura. Według ratusza, nieodpłatne przekazanie części parku prywatnej spółce przynosi miastu korzyści. – Teren, który przed jego użyczeniem był miejscem nocnych spotkań i libacji, jest obecnie zadbany i pielęgnowany, a miasto nie ponosi kosztów jego utrzymania – napisała Tamara Mytkowska, rzeczniczka ratusza.Tymczasem inni przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że jest to absurdalne tłumaczenie. – To na tej zasadzie, ja też chcę działkę w centrum miasta, a ja w zamian będę utrzymywał na niej porządek. – mówi pan Andrzej legionowski przedsiębiorca.
Władze nie reagują
Umowa użyczenia terenu spółce Milenium została zawarta w roku 2006 na 3 lata, a następnie była przedłużana na kolejne okresy – tak twierdzi rzeczniczka ratusza. Jednak z udostępnieniem naszej redakcji umów użyczenia, ratusz od kilku tygodni ma duże problemy. Najpierw przekazano nam tylko jedną umowę, a dopiero po kilku tygodniach następne. Ostatecznie 12 lipca br. Tamara Mytkowska poinformowała nas, że otrzymaliśmy już wszystkie umowy. Ostatnia z nich została zawarta w 2012 r. i obowiązywała do 31 maja 2015 r. Oznacza to, że od ponad 2 lat spółka Milenium korzysta z części parku bezprawnie.
Szczodrość dla wybranych?
Zadaliśmy także pytanie, czy Urząd Miasta Legionowo zawierał umowy użyczenia nieruchomości z innym firmami lub osobami? Poprosiliśmy jednocześnie o udostępnienie kopii tych umów. Tamara Mytkowska udzieliła nam enigmatycznej odpowiedzi – „TAK”, co miałoby oznaczać, że były zawierane takie umowy, samych umów jednak nam nie udostępniono. Nie otrzymaliśmy także odpowiedzi na pytanie, ile takich umów użyczenia nieruchomości zawarto i ile z nich dotyczyło nieodpłatnego udostępnienia działek innym. Nie dowiedzieliśmy się więc, czy na podobną szczodrość władz mogą liczyć inni chętni.

KK

 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

*Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *