LEGIONOWO. Masz bilet parkingowy i źle stanąłeś? Nadal otrzymasz mandat!

2023-11-14 5:45:42

Zewnętrzna firma, która zajmuje się pobieraniem opłat za parkowanie na parkingach na terenie Centrum Komunikacyjnego, zaczęła wystawiać mandaty za nieprawidłowe parkowanie. Jednakże nigdzie w regulaminie dotyczącym korzystania z garaży wielopoziomowych nie ma podanej informacji, że jej pracownicy mogą karać za parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych


Dwa miesiące temu w parkingach wielopoziomowych na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie zaczęła funkcjonować strefa płatnego parkowania. Dzięki wpływom z opłat uiszczanych przez kierowców korzystających z miejsc parkingowych na tym terenie udało się zamontować nowoczesny system monitoringu składający się z 40 kamer, które nagrywają obraz w wysokiej jakości. Operatorem parkometrów w tym miejscu jest firma ATPARK ze Śląska. Osoby nie będące mieszkańcami Legionowa muszą za parkowanie zapłacić. Na parkingach działa 10 parkometrów, a doba postoju auta nielegionowian kosztuje 5 zł. Pierwsze 30 minut parkowania w tej strefie jest darmowe dla wszystkich, również dla osób mieszkających poza Legionowem. Nieopłacenie po tym czasie postoju wiąże się z naliczeniem opłaty karnej w kwocie 95 zł. Od pewnego czasu, osoby korzystające z parkingów i wykupiły na nie bilet, skarżą się, że otrzymały mandat za „nieprawidłowego parkowanie”. Jak się okazuje osoby, które otrzymały mandat, pomimo pobranego biletu parkingowego, zaparkowały samochód w miejscu do tego nieprzeznaczonym na terenie Centrum Komunikacyjnego. Jednakże w regulaminie parkingów dostępnym na stronie miejskiej spółki KZB nie ma wzmianki o mandatach z tytułu zaparkowania w niewyznaczonym do tego miejscu. Regulamin jasno określa w jakich przypadkach firma zewnętrzna może wystawić rachunek:– nieuiszczenia opłaty parkingowej w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu,
– przeniesienia uprawnień do korzystania z garażu z tytułu bycia mieszkańcem Gminy Miejskiej Legionowo na rzecz osoby nieuprawnionej w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu. Wysokość opłaty dodatkowej za przeniesienie uprawnień do korzystania z garażu na rzecz osoby nieuprawnionej została określona w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu.
Żaden z powyższych zapisów nie wskazuje, że firma ATPARK może obciążyć kierowcę mandatem za parkowanie w niewyznaczonym miejscu. Regulamin wskazuje jednak, że:
– miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie garażu przeznaczona na parkowanie pojazdu,
– użytkownik pozostawiając pojazd na miejscu postojowym powinien ustawić pojazd na stanowisku postojowym nie zasłaniając linii wyznaczających stanowiska,
– zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
Rodzą się pytania, czy pracownik operatora parkometrów powinien wezwać odpowiednie służby, aby te nałożyły mandat za nieprzepisowe parkowanie lub czy nie powinno zmienić się regulaminu parkingów, aby ten był czytelniejszy.

Paulina Nowicka

CZYTAJ TAKŻE:

Nacjonalizm parkingowy? KRÓTKO I NA TEMAT…

 

LEGIONOWO. Nie chcesz płacić za parking przy dworcu? Złóż wniosek…

 

 

Komentarze

1 komentarz

  1. Rocki odpowiedz

    I bardzo dobrze. Na pierwszy ogień wyeliminować tych co stają pomiędzy piętrami na drodze wjazdowej/wyjazdowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *