Legionowo. MEDIQ dostał kontrakt – NFZ aneksował umowy

2017-09-12 8:43:41

Do dnia 31 marca 2018 r. NFZ przedłużył umowy na leczenie szpitalne z Kliniką Mediq. Legionowska klinika, która nie spełniała warunków kwalifikacji do systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń ( sieć szpitali ) znalazła się wśród jednostek, którym NFZ przedłużył umowy


Celem zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń szpitalnych umowy zostały przedłużone do końca I kwartału 2018 r. Zgodę na takie rozwiązanie wyraził Prezes NFZ.

Dwie umowy

NFZ przedłużył Klinice Mediq 2 umowy na leczenie szpitalne obejmujące w sumie 13 rodzajów usług ( tzw. produktów kontraktowanych). Łączna wartość obu kontraktów wynosi 8 311 197, 39 zł, w tym na programy lekowe przeznaczono 525 700, 35 zł.

Najwięcej okulistyki

Zadowoleni mogą być pacjenci okulistyczni legionowskiej kliniki, dla których zakupiono najwięcej świadczeń ( w tym leczenia operacyjnego jaskry i zaćmy). Są to : okulistyka – hospitalizacja planowa oznaczona nazwą B 18 G, B 17G, B 18 i B 17 za kwotę, 4 mln 256 tys 825 zł oraz okulistyka – hospitalizacja planowa, za kwotę 502 tys. 216 zł. Na kolejnym miejscu znalazła się ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja planowa za kwotę 1 mln 507 tys. 896 zł.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *