Facebook


LEGIONOWO. Mediq walczy o kontrakty – Konkursy na umowy szpitalne z NFZ

2018-02-08 1:25:58

NFZ ogłosił konkursy ofert na leczenie szpitalne. Mogą w nich w startować zarówno szpitale będące w sieci szpitali jak pozostające poza nią. Umowy mają obowiązywać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 lub 2022 roku. W konkursach ofert z zakresu lecznictwa szpitalnego startuje legionowska Klinka Mediq


W powiecie legionowskim tylko wieliszewski szpital onkologiczny znalazł się w sieci szpitali, w zakresie onkologii. Teraz aby uzyskać kontrakt z NFZ, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2018 r. należy pozytywnie przejść kwalifikację konkursową opisaną w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co rozpisano konkursy

NFZ informuje o 27 postępowaniach konkursowych swoim zakresem obejmujących m.in. obszar powiatu legionowskiego. W konkursach mogą uczestniczyć dowolni oferenci spełniający wymogi określone przez NFZ. Konkursy w zakresie leczenia szpitalnego rozpisano m.in. na:

Urologię (hospitalizacja planowa) + pakiet onkologiczny, dla grupy 11 powiatów, w tym powiatu legionowskiego. Grupę ww. 11 powiatów określono jako Obszar Warszawski – 1. Ginekologię i położnictwo, hospitalizację planową (wyłącznie ginekologia) + pakiet onkologiczny. Konkurs rozpisano dla obszaru powiatu legionowskiego.
Rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku. Konkurs ogłoszono dla obszaru 10 powiatów (nazwanych jako Obszar Warszawski), w tym legionowskiego.
Rehabilitację kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ośrodku/ oddziale dziennym. Obszar j.w.
Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Konkurs rozpisano dla 4 powiatów, w tym legionowskiego nazwanych jako Obszar Warszawa Wschód. Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *