LEGIONOWO. Miało być miasto ogród – Miasto wyzwań i problemów… [Część 2]

2018-06-20 3:29:56

Legionowo jest najgęściej zaludnionym miastem w Polsce, które pęka w szwach.
Za dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów handlowych nie nadąża rozwój towarzyszącej infrastruktury takiej jak bezkolizyjne przeprawy przez tory, miejsca do parkowania samochodów czy też kanalizacja deszczowa. Kuleje też infrastruktura społeczna


Po II Wojnie Światowej, dopiero w latach 70–tych, w związku z uruchomieniem fabryki domów i rozpoczęciem budowy spółdzielczych osiedli, Legionowo zaczęło ponownie dynamicznie się rozwijać.

Dynamiczny rozwój

Niestety nowe osiedla mieszkaniowe i powstające bloki, zakłóciły dotychczasowy obraz miasta i przedwojenną koncepcję jego rozwoju. Znacznie wzrosła liczba ludności. Nastąpiła wtedy również znaczna dewastacja terenów wokół fabryki domów oraz w miejscach powstających blokowisk. Naturalna roślinność została w wielu miejscach zniszczona, a wydmy rozkopane, zakłócono też stosunki wodne. Znacznemu pogorszeniu uległ również stan czystości powietrza oraz wód gruntowych.

Samorządowe
zmiany

Powstanie samorządu po 1989 r. było kolejnym impulsem dla rozwoju miasta. Udało się wtedy rozwiązać wiele problemów, jak stworzenie infrastruktury dla rozwoju budownictwa, budowa i podłączenie miejskiej sieci kanalizacyjnej do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”, czy opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Rozbudowano stadion i towarzyszące mu obiekty. Nie udało się niestety zbudować szpitala dla Legionowa i ten problem jest nadal aktualny.

Sprzedaż
i dogęszczanie

Od kilkunastu lat widać nowe trendy w Legionowie. Z jednej strony miasto zewnętrznie wyładniało: zbudowano nowy ratusz, halę sportową oraz dworzec, a z drugiej odłożono na bok wiele istniejących problemów jak: brak bezkolizyjnych przepraw przez tory kolejowe i przez drogę krajową, brak miejsca do parkowania samochodów czy też kanalizacji deszczowej. Zamiast tego władze skupiły się na sprzedaży gruntów deweloperom i umożliwianiu im dogęszczania zabudowy, kosztem pogarszających się warunków życia mieszkańców

WD

Link do części pierwszej znajduje się: TUTAJ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *