LEGIONOWO. Miasto inwentaryzuje wyroby zawierające azbest

2019-06-14 8:55:09

Na terenie miasta Legionowo trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja posiadają upoważnienie Prezydenta Miasta Legionowo do prowadzenia ww. prac. Aktualizacja inwentaryzacji umożliwi miastu pozyskiwanie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest


Azbest – dlaczego jest szkodliwy? Jest to minerał, który krusząc się na drobne włókna dostaje się do dróg oddechowych, jego włókna zalegają w pęcherzykach płucnych i drażnią je powodując stan zapalny, a w dłuższej perspektywie przyczyniają się do zachorowań m.in. na: raka płuc, nowotwór opłucnej oraz pylicę azbestową. Urząd Miasta Legionowo od 2011 roku usuwa wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, mieszkańcy Legionowa mogą bezpłatnie i bezpiecznie pozbyć się z własnych nieruchomości wyrobów zawierających azbest, prace obejmują: demontaż płyt azbestowych (np. z dachu). Aby usunąć azbest należy zgłosić się osobiście do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *