Facebook


LEGIONOWO. Miasto pożyczyło 10 mln zł na zakup węgla

2022-08-07 12:50:49

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu pożyczki z budżetu miasta miejskiej ciepłowni – PEC Legionowo sp. z o.o., na zakup 25 tys. ton miału węglowego. Spółka nie posiada bowiem wystarczających środków na ten cel. Wpłynął także wniosek o odwołanie prezesa PEC Marka Pawlaka


Radni zostali ściągnięci w trybie pilnym z wakacji, bo okazało się, że miejska ciepłownia – PEC Legionowo nie ma pieniędzy na zakup miału węglowego. Dlatego na 1 sierpnia br. zwołano Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta, podczas której miała zostać podjęta uchwała o udzieleniu pożyczki miejskiej ciepłowni, w wysokości 10 mln zł.

Dlaczego pożyczka?

W uzasadnieniu uchwały podano, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Spółka z o.o. w związku z kilkukrotnym wzrostem cen węgla nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup miału węglowego. Środki te mają zostać przeznaczone na zakup przez Spółkę ok. 25.000 ton miału. Zastępca prezydenta miasta Marek Pawlak, który jednocześnie zajmuje stanowisko prezesa spółki PEC, tłumaczył że mógłby zwrócić się o pożyczkę do banku, ale pożyczenie tych pieniędzy od miasta podobno ma być dla wszystkich bardziej opłacalne.
Spłata pożyczki, która zabezpieczona jest wekslem in blanco, ma nastąpić do dnia 31 sierpnia 2024 r. Natomiast oprocentowanie jej wynosi 8,1% w skali roku. Szczegółowe warunki pożyczki, ma określić osobna umowa. A wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Legionowo.

Kto za to zapłaci?

Dyskusja nad uchwałą toczyła się w gorącej atmosferze. Prezydent miasta Roman Smogorzewski i jego z-ca Marek Pawlak (jednocześnie prezes PEC – przyp. red.), całą odpowiedzialność za trudną sytuację ciepłowni i podwyżki cen paliwa przerzucali na rząd. Jednocześnie zbywali pytania i atakowali radnych opozycji, którzy chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, choćby o sytuacji finansowej spółki PEC. Bez jasnej odpowiedzi pozostały np. pytania o to, kto w rzeczywistości będzie zmuszony do spłacania pożyczki z budżetu miasta. Według radnego Artura Pawłowskiego, koszty tej pożyczki zostaną przerzucone na mieszkańców, którzy będą musieli ponosić jeszcze wyższe opłaty. Ostatecznie radni zdecydowaną większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu pożyczki miejskiej spółce.

Wniosek o odwołanie prezesa

Podczas sesji radny Artur Pawłowski złożył wniosek do prezydenta Smogorzewskiego oraz Rady Nadzorczej PEC o odwołanie Marka Pawlaka ze stanowiska prezesa spółki. W uzasadnieniu możemy m.in przeczytać, że w ostatnim roku suma podwyżek, którymi PEC obciążył mieszkańców bloków osiągnęła kwotę ok, 1,5 mln zł miesięcznie w skali całej spółdzielni. Co daje prawie 18 mln zł w skali roku. Natomiast pożyczka w wysokości 10 mln zł na zakup węgla to zapowiedź kolejnej podwyżki. Zdaniem radnego, nieustanne podnoszenie opłat w ciągu ostatnich lat, skłania do refleksji, że zarząd spółki PEC – zwłaszcza Prezes Marek Pawlak nie wyciągają żadnych wniosków, aby obniżać koszty obciążające mieszkańców . Według radnego, dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii np. fotowoltaika czy gruntowne pompy ciepła, mogłyby spowodować milionowe oszczędności dla mieszkańcom.
Wniosek ten zapewne będzie rozpatrywany na następnej sesji rady miasta.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *