Facebook


LEGIONOWO. Miasto przyjęło plan gospodarki niskoemisyjnej

2016-01-12 2:32:55

Radni przyjęli plan gospodarki niskoemisyjnej dla Legionowa, który zapewni miastu ubieganie się o środki unijne na inwestycje, które ograniczą zanieczyszczenie powietrza w regionie. Prezydent ma również wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeniesienie punktu pomiarowego zanieczyszczeń powietrza.

Plan gospodarki niskoemisyjnej, to miejska strategia energetyczna polegająca na podniesieniu efektywności energetycznej poprzez redukcję gazów cieplarnianych i większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Samorządy posiadające najlepsze plany poprawy jakości powietrza i ograniczenia zużycia energii, mają na preferencyjnych warunkach pozyskiwać fundusze unijne przeznaczone na te cele w latach 2014-2020. Przyjęcie tego planu było zatem niezbędne, a miasto za opracowanie dokumentu zapłaciło 8 tys. zł. Dokument opracowali specjaliści z „Centrum Doradztwa Energetycznego” z Mikołowa, którzy omówili go na ostatniej sesji rady miasta.

Ambitne założenia planu
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Legionowa zakłada działania w głównej mierze polegające na dalszej termomodernizacji kolejnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w mieście, instalacji kolektorów słonecznych, wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne, oświetlenia wewnętrznego z żarowego na ledowe, budowie zasilanego energią słoneczną oświetlenia na legionowskim rynku, modernizacji i budowie nowych legionowskich dróg, ścieżek rowerowych, bezpłatnych wypożyczalni rowerowych i przystanków autobusowych, unowocześnieniu miejskiej sieci ciepłowniczej, a także na szeroko rozumianym rozwoju i promocji wśród legionowian idei zielonej energii oraz transportu publicznego. Poprzez te ostatnie rozumie się inwestycje w komunikację dowozową do legionowskiej stacji kolejowej, zintegrowane węzły przesiadkowe, inteligentny system zarządzania ruchem, system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Plan nie uwzględnił alarmujących danych
Radny Smuniewski był rozczarowany, że autorzy planu gospodarki niskoemisyjnej nie wzięli pod uwagę alarmujących danych stanu środowiska dla województwa mazowieckiego za 2014 rok opracowany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). – Raport WIOŚ mówi, że poziomy dopuszczalne i docelowe pyłów PM2,5 zostały przekroczone we wszystkich strefach na Mazowszu. A wyniki analiz i oszacowań WIOŚ wskazują, że 41 proc. mieszkańców Mazowsza jest narażona na zbyt dużą liczbę dni z przekroczeniem normy pyłu PM10. Dodatkowo zagrożonych ozonem jest 100 proc. mieszkańców Mazowsza. I my w tej chwili mamy przyjąć plan gospodarki niskoemisyjnej dla Legionowa, który to plan powinien nam określać pewne założenia, inwestycje, przedsięwzięcia, które mają poprawić sytuację, gdyż powietrze w Legionowie jest złej jakości – podsumował Leszek Smuniewski.

Przenieść punkt pomiarowy WIOŚ
Radni zgłosili również uwagi do wyników pomiarów jakości powietrza wykonywane przez WIOŚ na górce przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie, gdzie znajduje się stacja meteorologiczna. Pomiary WIOŚ znacznie różnią się od tych robionych przez legionowskich ekologów. – Może poprosimy WIOŚ, aby umiejscowił swoje stanowisko pomiarowe w niższych partiach miasta i bliżej jego centrum? – przekonywał Leszek Smuniewski. Tymczasem wiceprezydent Marek Pawlak z uporem dopytywał, na jakiej podstawie radny uważa, że powietrze na wyższym poziomie jest zdrowsze od tego będącego niżej. – Nie wiem, czy pan mieszkał w bloku, ja mieszkałem. I zdecydowanie bardziej odczuwalny jest wiatr na 4 piętrze, niż na parterze – odpowiedział Smuniewski. Radni zobowiązali prezydenta do podjęcia stosownej interwencji, aby WIOŚ przeniosło stanowisko pomiarowe na niższy poziom i bliżej centrum miasta.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

SPROSTOWANIE

Nie jest prawdziwe zdanie „Tymczasem wiceprezydent Marek Pawlak z uporem dopytywał, na jakiej podstawie radny uważa, że powietrze na wyższym poziomie jest zdrowsze od tego będącego niżej”. Zastępca prezydenta pytał radnego Smuniewskiego na jakiej podstawie uważa, że dane o zanieczyszczeniu powietrza w Legionowie są nierzetelne oraz dlaczego raz twierdzi, że dane WIOŚ są rzetelne, a potem, że te same dane są niemiarodajne i nierzetelne, a stację należy przenieść”.

Komentarze

1 komentarz

  1. Marcin odpowiedz

    ten Pawlak to co miał z fizyki? Jak to możliwe, że miastem rządzą takie jełopy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *