LEGIONOWO. Misjonarki na swoim

2018-02-02 4:55:54

Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na sprzedaż gruntu Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek


Św. Rodziny. Zgoda dotyczy dwóch nieruchomości przy ul. Sowińskiego w Legionowie gdzie prowadzone jest przedszkole
Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na sprzedaż z 99% bonifikatą nieruchomości położonych przy ul. Sowińskiego w Legionowie. Sprzedaż dotyczy dwóch działek o powierzchni 0,0361 ha, oraz 0,0656 ha. Zadanie to w imieniu Skarbu Państwa ma zrealizować Starosta. Dotychczas użytkowniczkami wieczystymi ww gruntów były Siostry Misjonarki Św. Rodziny w Legionowie, działające przy parafii Świętego Jana Kantego. Siostry Misjonarki prowadzą tam m.in. katolickie przedszkole. Działa tam także Rodzina Misyjna im. Bł. Bolesławy Lament. Sprzedąż musi być dokonana do końca 2018 r. czyli do czasu obowiązywania zgody wydanej przez Wojewodę.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *