LEGIONOWO. Możliwa zmiana lokalizacji tunelu?

2019-08-09 8:34:17

Według rzeczniczki ratusza, podczas wrześniowych konsultacji omawiane będą wszystkie kwestie związane z przeprawami przez tory w Legionowie. Władze uchyliły się jednak od odpowiedzi, czy gotowe są wycofać się z budowy tunelu przy ul. gen. Roi

Przypomnijmy. Władze miasta, po tym gdy same zdecydowały o lokalizacji tunelu, a nawet podpisały w tej sprawie umowę z koleją, obwieściły że we wrześniu odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Wiele osób zaczęło się wtedy głowić, czego będą dotyczyły te konsultacje, skoro o wszystkim już zdecydowały władze

Zlekceważyli głos mieszkańców

W czerwcu 2018 r. w Poczytalni prezydent Roman Smogorzewski zapowiedział budowę 2 wiaduktów drogowych oraz kładki pieszo-rowerowej. Wiadukty miały powstać w rejonie ul. Krasińskiego w centrum miasta oraz przy ul. gen. Roi na Bukowcu, natomiast kładka – przy ul. Polnej-Kwiatowej. Ponieważ lokalizacja przeprawy przy ul. gen. Roi spotkała się z dużym niezadowoleniem, a nawet protestami mieszkańców, prezydent zapowiedział dalsze konsultacje, które miały nastąpić wiosną 2019 r. W między czasie do ratusza zaczęły docierać petycje i protesty mieszkańców, którzy domagali się budowy przepraw w miejscach największych ciągów komunikacyjnych czyli w ciągu ulic Polna-Kwiatowa na Bukowcu, a także Wyszyńskiego-Parkowa na Przystanku.

Nadleśniczy Stefan Traczyk

Sami zdecydowali

Protesty te jednak nic nie dały, bo w czerwcu br. prezydent niespodziewanie ogłosił, że miasto będzie budować tylko tunel przy ul. gen Roi, czyli w miejscu, które spotkało się z największymi protestami. Szybko też podpisano w tej sprawie umowę z koleją. Jednak wybrano lokalizację najbardziej problematyczną, bo wyjazd z tunelu przy gen. Roi prawdopodobnie wypadnie w gminie Jabłonna na terenie należącym do Lasów Państwowych. A o inwestycji tej nie rozmawiano wcześniej ani z Gminą Jabłonna ani z nadleśnictwem. Według nadleśniczego Stefana Traczyka, budowa tunelu oraz prowadzącej do niego drogi dojazdowej z pewnością spowoduje konieczność wycięcia wielu drzew oraz bezpowrotne zniszczenie części lasu. Jednocześnie władze zrezygnowały z budowy przeprawy w rejonie ul. Krasińskiego, czyli w miejscu budzącym najmniej kontrowersji, tłumacząc to brakiem środków.

Jeszcze wszystko możliwe?

Po tym wszystkim, władze miasta zapowiedziały konsultacje z mieszkańcami. Postanowiliśmy więc zapytać wprost czego konkretnie będą dotyczyły te konsultacje, skoro najważniejsze decyzje zostały już podjęte. Czy będą to tylko jakieś mało ważne szczegóły tej inwestycji? W szczególności zapytaliśmy czy w wyniku zaplanowanych na wrzesień konsultacji możliwa będzie jeszcze zmiana lokalizacji tunelu. I czy możliwe jest, że w pierwszej kolejności powstanie przeprawa drogowa w innym miejscu np. w ciągu ulic Polna-Kwiatowa, w ciągu Wyszyńskiego-Parkowa albo w rejonie ul. Krasińskiego itp. Jasnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Rzeczniczka ratusza, Tamara Boryczka na 6 szczegółowych pytań odpowiedziała krótko – przedmiotem konsultacji będą przeprawy przez tory kolejowe i omawiane będą wszystkie kwestie związane z tym tematem. Być może więc wszystko jest jeszcze możliwe

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *