LEGIONOWO. Na kino w Maxim – poczekamy

2016-04-03 9:24:21

Rozbudowa DH Maxim miała rozpocząć się w ubiegłym roku. Tuż po tym, jak radni zgodzili się na 20-letnią dzierżawę kilku działek o łącznej powierzchni ponad 6 tys. m2 położonych w sąsiedztwie obecnej Galerii. Ostatnio radni musieli ponownie zająć się sprawą Maxim’a, gdyż aby powyższa inwestycja mogła ruszyć, niezbędna jest zmiana obowiązującego tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor PIR Sp. z o. o., który jest właścicielem DH Maxim przy ul. Sobieskiego w Legionowie chce rozbudować obecny obiekt. Nowe skrzydło Galerii ma powstać na pustej działce pomiędzy blokami, a obecnym domem handlowym. Maxim zostanie powiększony o co najmniej drugie tyle i najprawdopodobniej będzie miał 3 kondygnacje złożone m. in. z garażu podziemnego. Wiadomo również, że przy nowym obiekcie znajdzie się około 500 miejsc parkingowych, a wewnątrz budynku ma powstać 4-6 salowe kino jednej z trzech największych sieci kinowych. Budowa miała ruszyć już w ubiegłym roku. Jednak do chwili obecnej nic się na tym terenie nie dzieje. Zwiastować by to mogło, że inwestor ma jakieś kłopoty i jak się okazało, chodzi o konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( mpzp) dla tego terenu.

Konieczność zmiany miejscowego planu

Na ostatniej sesji legionowscy radni, zgodzili się na przystąpienie do sporządzenia mpzp dla terenu wokół CH Maxim. Inwestor poprosił, aby na otaczających CH Maxim działkach na których w dotychczasowym mpzp dominuje wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, dominującą stała się zabudowa usługowa. Poprosił również o dokonanie odpowiednich korekt dla terenów będących własnością zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji zakładu energetycznego. – Po raz kolejny decydujemy o losach i przeznaczeniu miejskich działek, nie mając wystarczającej do podjęcia tak odpowiedzialnych decyzji wiedzy. Po raz kolejny na sali nie ma inwestora, którego moglibyśmy o wszystko, co jest dla nas nie jasne, zapytać – powiedział Leszek Smuniewski. Radny tym samy złożył wniosek formalny, aby sprawą zająć się na następnej sesji, po otrzymaniu od inwestora, jak i miasta pełnych wyjaśnień. Jednak wniosek radnego szybko przepadł.

Wiele pytań, mało odpowiedzi

Radny Smuniewski jednak ie odpuszczał, dopytywał jak przesunięcia granic nowych przeznaczeń będą konkretnie przebiegały. – Kosztem jakiej powierzchni i jakiego przeznaczenia będzie zwiększone inne przeznaczenie i do których działek będzie się ono odnosiło? – dopytywał Leszek Smuniewski. Będący na sesji zastępca prezydenta Marek Pawlak odpowiedział, iż prezydent nie jest rzecznikiem inwestora. – Pyta Pan o pogłębione wyniki szerokich analiz urbanistycznych, które dopiero po podjęciu tej uchwały się odbędą. Na dzień dzisiejszy nie mam nawet możliwości podania takich informacji – odpowiadał wiceprezydent Pawlak od razu wyjaśniając, że w chwili obecnej radni nie decydują o przeznaczeniu tych terenów, a jedynie o przystąpieniu do zmiany ich przeznaczenia.

Na kino poczekamy

Tymczasem inwestor złożył już do starostwa wniosek o pozwolenie na budowę. – Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę galerii handlowo-usługowej Maxim w Legionowie wpłynął do starostwa 29 stycznia 2016 r. 9 lutego organ administracji architektonicznej wezwał inwestora do usunięcia braków we wniosku, co inwestor uczynił 10 lutego. Następnie 10 marca zostało wydane postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym – poinformowała Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa. Tymczasem zmiana mpzp dla terenów otaczających CH Maxim potrwa kolejnych kilka miesięcy. Później radni będą jeszcze musieli zatwierdzić zmianę mpzp poprzez podjęcie uchwały. Dopiero wówczas inwestor otrzyma od starostwa pozwolenia na budowę. Dlatego czekającym na kino mieszkańcom, radzimy uzbroić się w cierpliwość.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *