LEGIONOWO. Na Olszankowej jednak powstanie blok

2021-07-01 3:45:08

 

Rada Miasta po raz trzeci głosowała nad uchwałą ws. wyrażenia zgody deweloperowi na budowę bloku przy ul. Olszankowej. Poprzednio, albo okazywało się, że projekt uchwały był wadliwy. Niektórzy radni głosowali jednocześnie za i przeciw budowie. Zaś prezydencka radna pomyliła się podczas głosowania. Tym razem nikt się nie pomylił, a Ci, którzy mogli zablokować budowę po prostu byli nieobecni na głosowaniu

Podczas czerwcowej sesji (30 czerwca) Rada Miasta Legionowo już po raz trzeci zajęła się zgodą dla dewelopera na wybudowanie bloku przy ul. Olszankowej. Już w kwietniu br. rada zagłosowała przeciwko tej inwestycji, ale wtedy okazało się, że przegłosowana uchwała była wadliwa. Tak przynajmniej twierdzili z-ca prezydenta Marek Pawlak oraz ratuszowi prawnicy, którzy wcześniej sami tworzyli i zatwierdzali projekt tej uchwały. Na kolejnej sesji, w maju br., uchwały o zgodzie dla dewelopera również nie udało się przegłosować. Najpierw Komisja Rozwoju Miasta nie zaopiniowała uchwały, a potem radna z ugrupowania prezydenta rzekomo pomyliła się podczas głosowania.

Jak przekonać radnych?

Dlatego przed czerwcową sesją, która odbyła się w środę (30 czerwca) Komisja Rozwoju Miasta miała ponownie zająć się zaopiniowaniem wniosku w tej sprawie. A właściwie dwóch wniosków: jednego o wyrażeniu zgody deweloperowi na inwestycję przy ul. Olszankowej oraz drugiego, o niewyrażeniu zgody na tą inwestycję. Dlatego też na posiedzeniu Komisji (22 czerwca) głos zabrał przedstawiciel dewelopera. Ponowił on propozycję wydzielenia w mającym powstać bloku pomieszczeń na klub malucha, przekazanie miastu działki pod drogę czy też ewentualną możliwość wyremontowania boiska na osiedlu Młodych. Radny Sławomir Traczyk dopytywał czy istnieje możliwość podpisania umowy z deweloperem, w której zagwarantuje on wykonanie tych obietnic. Pisemnych deklaracji spełnienia swoich obietnic deweloper jednak nie złożył.

Wycofajcie ten wniosek

W trakcie dyskusji prezydent Pawlak zasugerował, iż w sprawie udostępnienia drogi prowadził już uzgodnienia z deweloperem. Dlatego radny Mirosław Grabowski prosił o informacje kiedy takie negocjacje oraz rozmowy były prowadzone i czego dokładnie dotyczyły. Z-ca prezydenta obiecał wtedy, że jeszcze przed sesją przekaże korespondencję jaką prowadził z deweloperem. Wtedy radny Grabowski zwrócił się dewelopera, aby ten wycofał wniosek o zgodę na realizację inwestycji do czasu kiedy składane przez niego propozycje nie znajdą się w projekcie uchwały.

Głosy na komisji podzielone po równo

Ostatecznie Komisji Rozwoju kolejny raz nie udało się pozytywnie zaopiniować uchwały o wyrażeniu zgody deweloperowi na budowę bloku przy ul. Olszankowej. Za zgodą na realizację inwestycji zagłosowało 9 radnych (Brański, Budzyńska, Głazewski, Łaniewska, Pachulski, Piętka, Smogorzewski, Suwiński, Żebrowska). Przeciwko zgodzie zagłosowało bowiem również 9 radnych (Durka, Grabowska-Kozera, Grabowski, Kalinowski, Klejment, Koryś, Pawłowski, Petryka, Skierkowska-Pacocha). Od głosu wstrzymała się 2 radnych (Traczyk, Zaklika).

Glosowanie ws. zaopiniowania przeciwnej uchwały (o nie wyrażeniu zgody na realizację inwestycji) wyglądało dokładnie odwrotnie, ci radni, którzy wcześniej byli za, teraz byli przeciw odmowie. Natomiast ci, którzy byli przeciw pierwszemu wnioskowi teraz byli za odmową. Te same również osoby wstrzymały się od głosu. A więc żaden z projektów uchwały nie uzyskał akceptację komisji.

Jednak zmienił zdanie?

W trakcie sesji, która odbyła się w środę (30 czerwca) radni po raz kolejny pochylili się nad udzieleniem zgody deweloperowi na budowę bloku przy ul. Olszankowej. Tym razem jednak deweloper zgodę uzyskał za sprawą głosu 12 radnych. W tym niezdecydowanego wcześniej Sławomira Traczyka. Obecna w trakcie sesji radna Agata Zaklika nie wzięła wcale udziału w głosowaniu. Przeciwko inwestycji głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości: Małgorzata Grabowska-Kozera, Katarzyna Skierowska-Pacocha, Andrzej Kalinowski, Artur Pawłowski i Zdzisław Koryś (PiS), radny Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy Mirosław Grabowski, radna Koalicji Obywatelskiej Matylda Durka oraz niezrzeszeni: Janusz Klejment i Dariusz Petryka.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *