LEGIONOWO. Należą się jeszcze odsetki

2015-07-21 10:58:18

Osoby, które otrzymały z opóźnieniem odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, oprócz waloryzacji, mają także prawo do odsetek za zwłokę lub opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. fragmenty ulic, które były własnością prywatnych właścicieli, przeszły na własność gmin i powiatów. Tak bowiem stanowił przepis ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Komu przysługuje odszkodowanie

Według art. 73 tej ustawy byłym właścicielom działek drogowych oraz ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie. Jednak warunkiem jego otrzymania było złożenie w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wniosku o odszkodowanie. Teoretycznie po upływie tego okresu roszczenie wygasło. Jednak sprawa ograniczenia terminu składania wniosków tylko do końca 2005 r. budzi kontrowersje. Dlatego konstytucyjność tego przepisu była już dwa razy badana przez Trybunał Konstytucyjny. Być może, będzie badana po raz kolejny.

Opóźnienia wypłat

Tymczasem problemy z wyegzekwowaniem należnych im odszkodowań, mają także osoby, które złożyły wnioski w terminie. Teoretycznie po zrobieniu wyceny i wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie powinno być ono wypłacone. Płatnikiem ma być obecny właściciel drogi, a więc w Legionowie  najczęściej Gmina Legionowo reprezentowana przez prezydenta miasta,  ewentualnie Powiat Legionowski reprezentowany przez starostę. Ma on na to 14 dni, od dnia w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.

Odwołania i negocjacje

Niestety z powodu odwołań podmiotów, które zobowiązane są do wypłaty zwykle trwa to bardzo długo, nawet 3-4 lata, albo i dłużej. Trzeba jednak przyznać, że Starosta Legionowski zwykle wypłaca odszkodowania bez zbędnej zwłoki, za to prezydent miasta wykorzystuje wszelkie możliwości aby nie płacić. Ponadto prowadzi z mieszkańcami nie całkiem czyste negocjacje, nakłaniając ich do rezygnacji z części należnego im odszkodowania w zamian za nie wnoszenie odwołań i szybszą wypłatę.

Należą się odsetki

Natomiast osoby, które nie godzą się takie propozycje, niestety muszą pogodzić się z tym, że ich sprawa będzie się przeciągać. Jednak za okres opóźnienia wypłaty powyżej 14 dni, od momentu kiedy decyzja ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna, należy się im odsetki. Procedura ich uzyskania wymaga jednak najczęściej wszczęcia odrębnego postępowania.

Kwota naliczonych odsetek

Kwota naliczonych odsetek zależy oczywiście od długości okresu opóźnienia wypłaty oraz wysokości ustawowych odsetek w tym czasie. W każdym więc przypadku może być ona różna. Do tej pory Starosta Legionowski otrzymał 8 wniosków o ustalenie odsetek i we wszystkich 8 przypadkach wydał pozytywne decyzje. Łączna kwota naliczonych odsetek wyniosła 94 tys. zł. A najwyższe odsetki ustalone w jednej decyzji wyniosły 24 tys. 254 zł. Do zapłaty  odsetek za opóźnienie wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte pod  drogi publiczne zobowiązana została Gmina Legionowo.

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Zdjęcie: pixabay.com

 

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *