Facebook
LEGIONOWO. Nie chcą narazić się ratuszowi

2017-04-12 8:45:12

Postępowanie ws. wykroczeń przeciwko ustawie o referendum lokalnym, których miały się dopuścić legionowskie władze zostało przekazane przez legionowską policję do Komendy Stołecznej Policji, a stamtąd do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Chodziło o zachowanie bezstronności i obiektywizm…
Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym „Zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej m. in. na terenie: urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów”.

W urzędach była agitacja

Tymczasem w legionowskich urzędach nie tylko rozwieszone były plakaty, ale także rozdawano ulotki oraz gazety zawierające jednostronną propagandę referendalną. Sprawa zatem wydaje się być jednoznaczna – doszło do naruszenia prawa. Zauważył to to jeden z mieszkańców, który postanowił zwrócić na to uwagę legionowskim władzom, które jednak nie reagowały na łamane przez siebie prawo. Wówczas mieszkaniec wezwał policję, a także złożył pozew w trybie wyborczym do legionowskiego sądu. Jednak sąd uznając, że chodzi o wykroczenie wyborcze przekazał sprawę policji.

Woleli przekazać sprawę

– Po zebraniu materiału dowodowego w sprawie i przeprowadzeniu niezbędnych czynności, aby zachować bezstronność i obiektywizm wystąpiliśmy do jednostki nadrzędnej tj. Komendy Stołecznej Policji z wnioskiem o wyłączenie nas z prowadzenia postępowania w tej sprawie. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim została wyznaczona do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie – poinformowała podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
Jak widać, nikt w Legionowie nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie. Może to również świadczyć o tym, że szefowie zarówno legionowskiej policji jaki i prokuratury, w celu uniknięcia ewentualnych nacisków, wolą przekazać sprawę do prowadzenia innym jednostkom.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *