LEGIONOWO. Nie chcą zmieniać nazwy szkoły? NAZWA NIEZGODNA Z USTAWĄ…

2022-03-24 9:05:28

Prezydent miasta, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty są przeciwni zmianie nazwy szkoły. Zdaniem Wojewody, obecna nazwa narusza zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego…


Wojewoda Mazowiecki w styczniu br. zwrócił się do legionowskiego samorządu o stanowisko ws. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie im. Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty.

Nazwa narusza ustawę

Wojewoda powołał się opinię Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), według której obecna nazwa szkoły nr 8 – „Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty” narusza przepisy ustawy z 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.
Jednocześnie miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości (PIS) niedługo potem złożyli wniosek, zgodny z sugestiami IPN, aby nazwę tę zmienić na „Żołnierzy Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty”. Chodziło więc o dodanie jednego wyrazu – „żołnierzy”.
Opinia IPN
Według opinii historyków z IPN: obecna nazwa szkoły, narusza przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu… ponieważ gloryfikuje formację, która została utworzona przez władze Związku Sowieckiego wbrew władzom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1943 roku.

(…) Gloryfikację tego związku taktycznego, bezprawnie wykorzystanego przez Związek Sowiecki w rozgrywce politycznej przeciw Polsce walczącej o niepodległość i granice, należy odróżnić od upamiętnienia losu żołnierzy, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w szeregach1 DP. Większość z pierwotnego stanu dywizji przeszła wcześniej przez łagry i miejsca zesłania w odległych republikach ZSRS.
(…) Szeregowi żołnierze nie mieli wpływu na oblicze polityczne tych jednostek, na kształt prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy indoktrynacji ani też na sposób wykorzystania tej jednostki w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego.
Zmieniona nazwa , poprzez dodanie wyrazu „żołnierzy” – miałaby bardziej doceniać wysiłek i poświęcenie samych żołnierzy, a mniej gloryfikować formację i jej twórców, którymi miały być władze obcego państwa – Rosji Sowieckiej.

Nie chcą zmiany nazwy

Argumenty te nie przekonały jednak zainteresowanych. Prezydent miasta, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty podjęli uchwały, z których wynika, że są oni przeciwni zmianie nazwy szkoły. Stanowiska te, wyrażone w podjętych uchwałach, mogą jednak nie zakończyć sprawyTeraz ruch należy bowiem do wojewody, który widząc bezczynność organów, które zobowiązane są do zmiany sprzecznych z ustawą nazw, może sam przystąpić do działania. Wojewoda może stwierdzić nieważności uchwały nadającej nazwę szkole w drodze tzw. rozstrzygnięcia nadzorczego. Wojewoda może nadać również nową nazwę szkole.

WD

Komentarze

3 komentarze

 1. Andrzej odpowiedz

  Jeśli ta jednostka została utworzona na rozkaz Stalina, to zmiana nazwy jest w pełni uzasadniona. Taki jest wymóg ustawowy. A zaproponowana nazwa moim zdaniem jest bardzo dobra i nie rozumiem tego oporu szkoły (???)

 2. rodzic odpowiedz

  A jakim prawem oni chcą w ogóle zmienić nazwę? Co ta nazwa im przeszkadza?

 3. Józek odpowiedz

  Ja uważam, że taka niewieka korekta nazwy byłaby w porządku i byłoby to zgodne z obowiązującą ustawą jak by nie była. Nie rozumiem argumentów szkoły i miasta. chyba nikt im nie powiedział, że chodzi o niewielką korektę.
  Gdyby chodziło o całkowią zmianę nazy na inną, to wtedy bym się z nimi chyba nawet zgadzał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *