LEGIONOWO. Nie żyje Cezariusz Kalinowski

2022-06-13 12:50:14

W wieku 90 lat zmarł Cezariusz Kalinowski – wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, działacz samorządowy i społeczny, Honorowy Obywatel Legionowa. Informację o śmierci przekazała rodzina.

Cezariusz Kalinowski urodził się 24 sierpnia 1931 r. w Warszawie. W 1937 r. wraz z rodzicami osiedlił się w Legionowie, gdzie mieszkał do dzisiaj.

Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej nr 2. Jego wychowawczynią była Zofia Dietrich – żona płk Edwarda Dietricha (honorowy obywatel Legionowa, tytuł nadano: 26.07.1995 r.). Pułkownik przygotowywał go wraz z grupą chłopców do działania w Szarych Szeregach.

W 1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego Bremen-Osterort. Wyzwolony z obozu w maju 1945 r. przez wojska angielskie. Po powrocie do Legionowa na jesieni 1945 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowym w Warszawie. W tym okresie wstąpił do harcerstwa. Został drużynowym 81WDH.

Ukończył studia wyższe na Politechnice w Leningradzie (dzisiejszy Sankt Petersburg) na Wydziale Budowy Maszyn Energetycznych -specjalność silniki okrętowe. W ramach praktyki dyplomowej pływał na statku Lewant na morzach Europy, Azji i Afryki.

We wrześniu 1958 r zaczął pracę w Biurze Projektów w Warszawie, gdzie pracował 45 lat do emerytury. Cezariusz Kalinowski jako kierownik pracowni projektowej dużo czasu poświęcał pracy zawodowej, projektując i nadzorując budowy na terenie całego kraju. Ma na swym koncie szereg patentów. Mimo obciążenia pracą zawodową, z wielkim oddaniem angażował się w pracę społeczną w Legionowie.

Od 1974 roku był legionowskim radnym, potem (od 1981 r.) przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. W roku 1981 związał się z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa, w 1989 r. został jego prezesem, potem przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa i ponownie w 2009 r. wybrany na prezesa pełni tę funkcję

W1974 r. został radnym Miejskiej Rady Narodowej w Legionowie, potem od 1981r. jej Przewodniczącym. W wyborach do Rady Miasta, które odbyły się 27 maja 1990 r., startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego ” Solidarność “, zdobył mandat radnego.

W roku 1981 związał się z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa, w 1989 r. został jego prezesem, potem przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa i ponownie w 2009 r. wybrany na prezesa pełni tę funkcję Działalność w TPL i praca zawodowa skłoniły go do rezygnacji z pracy w Samorządzie.

Był organizatorem 80-tej rocznicy 1. Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, która wyruszyła z Legionowa pod kierownictwem inż. Czesława Centkiewicza. W ramach tych uroczystości Rada Miasta uchwaliła rok 2012 Rokiem Centkiewiczów i nadała Alinie i Czesławowi Centkiewiczom tytuły Honorowych Obywateli Miasta Legionowo. Na wniosek Bronislawy Romanowskiej-Mazur nadano mu tytuł Honorowego Prezesa TPL.

Za swoją działalność otrzymał m. in. następujące odznaczenia:

  1.  Złoty Krzyż Zasługi.
  2.  Srebrny Krzyż Zasługi.
  3.  Medal XXX-lecia.
  4.  Złota Odznaka Za Zasługi Dla Warszawy.
  5.  Odznaka Za Zasługi Dla Legionowa.
  6.  Odznaka Za Zasługi Dla ZKRP i BWP.
  7. Odznaka Za Wybitne Zasługi Dla ZKRP i BWP.
  8.  Zloty krzyż Zasługi Dla WP.
  9.  Odznaka Za Zasługi Dla Energetyki.
  10.  Odznaka “Zasłużony Działacz Kultury”.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl/ UM Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *