LEGIONOWO-NIEPORĘT. Wojsko upomina się o prywatne auta

2015-09-18 10:28:31

Tylko w tym roku Wojsko Polskie zwróciło się z 36 wnioskami do Prezydenta Miasta Legionowo o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony RP. Chodzi m.in. o obowiązek przekazania armii aut w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny.

W numerze 35 TiO z 25 sierpnia pisaliśmy o tym, że Urząd Miasta Legionowo wysłał do jednego z mieszkańców pismo, w którym informuje, że na wniosek polskiej armii wszczyna postępowanie administracyjne o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony RP. Przedmiotem tych świadczeń miał być samochód ciężarowy (w praktyce SUV z zamontowana „kratką”). Okazuje się, że podobnych decyzji w ciągu roku są wydawane dziesiątki.

Z „kilometrówką” albo bez

Nasze auta mogą być w ten sposób „pożyczane” nawet 3 razy w roku w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych. Samochód może trafić do wojska maksymalnie na 11 dni. Co prawda właścicielowi przysługuje kilometrówka w kwocie 0,8358 zł za każdy przejechany kilometr. Może się jednak zdarzyć, że samochód będzie tylko stał na wojskowym parkingu, a wtedy nie przysługują nam żadne pieniądze. Inaczej jest z ciężarówkami lub samolotami. Tu przysługują stawki dobowe. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827) wójt, burmistrz, prezydent wydaje decyzje administracyjne o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – wyjaśnia Urząd Miasta Legionowo. – Decyzje te wydawane są na wniosek podmiotów określonych w art. 202 ust.1 w/w ustawy, w tym głównie Wojskowego Komendanta Uzupełnień. We wniosku o nałożenie świadczeń podmiot wskazuje konkretne rzeczy ruchome, w tym konkretne samochody, na które ma być nałożone świadczenie. Zatem na poziomie gminy nie decyduje się o wskazaniu konkretnego auta (…) – czytamy w odpowiedzi urzędu.

W Legionowie 149, w Nieporęcie 88

Sprawy związane z realizacja wniosków z WKU prowadzone są w Urzędzie Miasta Legionowo przez Wydział Spraw Obywatelskich. Od roku 2012 do do tej pory do Prezydenta Miasta Legionowo o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony RP trafiło łącznie 149 wniosków. Rekordowy pod tym względem był rok 2012, kiedy WKU skierowało 65 wniosków. W roku 2013 do naszego urzędu trafiło 18 wniosków, zaś rok później 30. W tym roku urzędnicy otrzymali już 36 wniosków.W sąsiedniej gminie Nieporęt od 2012 roku do chwili obecnej WKU o auta mieszkańców upomniało się 88 razy. W roku 2012 do Wójta Gminy Nieporęt wysłano 27 wniosków, rok później 31, a w roku 2014 21 wniosków. W tym roku (stan na 9 września) urząd gminy na wniosek WKU wszczął 16 postępowań administracyjnych.

Można się wymigać?

Według legionowskich urzędników przepisy prawa regulujące kwestie świadczeń osobistych i rzeczowych nie określają szczegółowo sytuacji, w których może nastąpić odmowa wykonania świadczenia rzeczowego.– Każda sprawa ma charakter indywidualny. Na podstawie otrzymanego wniosku o przeznaczenie rzeczy ruchomej w ramach świadczeń rzeczowych zostaje wszczęte postępowanie administracyjne (…). Zebrane materiały i informacje w postępowaniu stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej orzekającej w sprawie – informuje UM Legionowo. – Od każdej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo – dodają urzędnicy. Na pocieszenie wojsko nie nakłada świadczeń na pojazdy samochodowe nie dopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez posiadacza pojazdu odpowiednich dokumentów. Decyzja może zostać także uchylona po udokumentowaniu, że pojazd jest nam niezbędny do wykonywania codziennej pracy, wożenia dziecka do szkoły lub członka rodziny na rehabilitację.

MARCIN CHOMIUK

Komentarze

2 komentarze

  1. polka odpowiedz

    Zaniemowilam…

  2. Kati odpowiedz

    Wpierw niech pożyczą samochody od pracowników Urzędu Miasta i Powiatu. Oczywiście w pierwszej kolejności auta naszych prezydentów, wojewodów itp. Od mojego auta WON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *