LEGIONOWO. Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych

2017-09-24 5:30:08

Legionowska skarbówka zweryfikowała oświadczenia majątkowe radnych miejskich za 2016 r. Urząd Skarbowy miał uwagi do 6 spośród 19 zbadanych oświadczeń majątkowych


Przewodniczący Rady Miasta Legionowo w dniu 25 sierpnia 2017 r. otrzymał pismo Urzędu Skarbowego w Legionowie przekazujące wyniki przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych. Trzynaście spośród 22 badanych oświadczeń nie wzbudziło zastrzeżeń organu skarbowego a trzy oświadczenia czekają na zbadanie.

Stwierdzone nieprawidłowości

Skarbówka przedstawiła uwagi do oświadczeń majątkowych złożonych przez 6 radnych miejskich. Nieprawidłowości dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r. stwierdzone przez Urząd Skarbowy w Legionowie dla poszczególnych przypadków przedstawiały się następująco:
podano dochody w wysokości niezgodnej z informacją PIT-11/2016;
nie podano wartości wykazanej nieruchomości;
brak możliwości ustalenia miejsca położenia, adresów poszczególnych i wymienionych w oświadczeniu nieruchomości oraz brak informacji czego dotyczy darowizna na rzecz małżonki;
nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom;
nie dołączono kopii zeznania PIT-37 za rok 2016;
nie dołączono kopii zeznania PIT-28 za rok 2016.

Kto bada oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe radni składają przewodniczącemu rady miasta, natomiast prezydent i przewodniczący, składają je wojewodzie. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym je złożono oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia nie podano jakie działania podjęto w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych dokumentach. Taka informacja zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym powinna się znajdować w Informacji z Urzędu Skarbowego. Najczęściej jest to wezwanie do korekty oświadczenia, a w przypadku podejrzenia podania lub zatajenia prawdy wystąpienie do CBA z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego.

Panika w samorządzie

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami która weszła w życie 1 września tego roku nakłada na osoby dokonujące określenia wartości nieruchomości bez posiadania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości kare grzywny w wysokości 50 tys. zł. Samorządowcy w swoich oświadczeniach majątkowych sami według własnego uznania podają wartość nieruchomości ( działki, budynki itp.) i ww. regulacja wywołała ich niepokój. Jak będzie to wyglądało okaże się niebawem, przy najbliższym składaniu oświadczeń majątkowych przez samorządowców.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *