Facebook

LEGIONOWO. Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych

2017-09-24 5:30:08

Legionowska skarbówka zweryfikowała oświadczenia majątkowe radnych miejskich za 2016 r. Urząd Skarbowy miał uwagi do 6 spośród 19 zbadanych oświadczeń majątkowych


Przewodniczący Rady Miasta Legionowo w dniu 25 sierpnia 2017 r. otrzymał pismo Urzędu Skarbowego w Legionowie przekazujące wyniki przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych. Trzynaście spośród 22 badanych oświadczeń nie wzbudziło zastrzeżeń organu skarbowego a trzy oświadczenia czekają na zbadanie.

Stwierdzone nieprawidłowości

Skarbówka przedstawiła uwagi do oświadczeń majątkowych złożonych przez 6 radnych miejskich. Nieprawidłowości dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r. stwierdzone przez Urząd Skarbowy w Legionowie dla poszczególnych przypadków przedstawiały się następująco:
podano dochody w wysokości niezgodnej z informacją PIT-11/2016;
nie podano wartości wykazanej nieruchomości;
brak możliwości ustalenia miejsca położenia, adresów poszczególnych i wymienionych w oświadczeniu nieruchomości oraz brak informacji czego dotyczy darowizna na rzecz małżonki;
nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom;
nie dołączono kopii zeznania PIT-37 za rok 2016;
nie dołączono kopii zeznania PIT-28 za rok 2016.

Kto bada oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe radni składają przewodniczącemu rady miasta, natomiast prezydent i przewodniczący, składają je wojewodzie. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym je złożono oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia nie podano jakie działania podjęto w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych dokumentach. Taka informacja zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym powinna się znajdować w Informacji z Urzędu Skarbowego. Najczęściej jest to wezwanie do korekty oświadczenia, a w przypadku podejrzenia podania lub zatajenia prawdy wystąpienie do CBA z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego.

Panika w samorządzie

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami która weszła w życie 1 września tego roku nakłada na osoby dokonujące określenia wartości nieruchomości bez posiadania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości kare grzywny w wysokości 50 tys. zł. Samorządowcy w swoich oświadczeniach majątkowych sami według własnego uznania podają wartość nieruchomości ( działki, budynki itp.) i ww. regulacja wywołała ich niepokój. Jak będzie to wyglądało okaże się niebawem, przy najbliższym składaniu oświadczeń majątkowych przez samorządowców.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *