LEGIONOWO. Niezadowoleni z konsultacji ws. metropolii

2017-03-22 1:21:46

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz poseł Jacek Sasin spotkali się z przedstawicielami władz m. st. Warszawy i samorządów okołowarszawskich ws. projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Obie strony całkowicie odmiennie oceniają przebieg spotkania. W tym czasie legionowski ratusz prowadzi negatywną kampanię wobec planów utworzenia metropolii.

W czwartek 16 marca Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i poseł Jacek Sasin ponownie spotkali się z samorządowcami aby rozmawiać o utworzeniu metropolii warszawskiej. Dla samorządów została przygotowana ankieta poruszająca najistotniejsze kwestie związane z utworzeniem metropolii. Ich przedstawiciele wypowiedzieli się m. in. co do kompetencji, w jakie powinna zostać wyposażona metropolia.

Jakie widzą problemy

Najczęściej wskazywano na konieczność wyposażenia nowej jednostki w kompetencje zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Odniesiono się również do kwestii, jakie problemy dotyczące gminy mogłyby zostać rozwiązane dzięki metropolii. Poza poprawą jakości komunikacji i obniżeniem cen biletów metropolia według ankietowanych mogłaby pomóc rozwiązać problem remontów i przebudowy dróg wojewódzkich. Większość samorządowców negatywnie odnosi się do sposobu wyboru rady metropolii. Podkreślono m. in. brak proporcjonalności wyborów. – Dobrze, że rozpoczęła się merytoryczna dyskusja dotycząca metropolii. Dialog w tej sprawie jest niezbędny, aby spełniony był najważniejszy cel tej ustawy – poprawa jakości życia mieszkańców – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Utworzenie metropolii to szansa na rozwój

Poseł Jacek Sasin zapowiedział konsultacje z mieszkańcami gmin, które wedle projektu należałyby do metropolii. Jak podkreślał, utworzenie metropolii to szansa na rozwój stolicy i znajdujących się wokół niej samorządów przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i suwerenności gmin. Projekt ustawy zakłada powstanie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, w skład której, poza stolicą, mają wejść gminy okołowarszawskie. Jednostka metropolitalna będzie m. in. wykonywać zadania powiatu, kształtować ład przestrzenny, rozwijać transport zbiorowy, zarządzać drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych.

1-44000_g

Fasadowe konsultacje

Jak relacjonował reporter RDC, z sali, gdzie odbywały się konsultacje, wyszli przedstawiciele władz Warszawy, ale też kilkunastu samorządów, w tym Podkowy Leśnej, Wołomina i Legionowa. Prezydent Roman Smogorzewski ocenił, że zwołane przez Sipierę konsultacje są “fasadowe”. – Do tej pory – mimo wcześniejszych próśb i pytań – nie otrzymałem od wojewody żadnych analiz finansowych dotyczących zmian granic stolicy. Tych analiz po prostu, wydaje mi się, że nie ma. Pan wojewoda nas pouczał, że jesteśmy niekonsekwentni, że nie chcemy metropolii, a kiedyś chcieliśmy. Nam taka metropolia, jaką proponuje poseł Sasin, nie odpowiada – mówi Roman Smogorzewski. Jak widać, naszym władzom wygodniej jest prowadzić kampanię negatywną, chociaż jak sami przyznają nie znają konsekwencji planowanych zmian.

DB

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *