LEGIONOWO. Nikt nie chce się przyznać do zabytku?

2022-05-04 9:11:00

Zabytkowy Dom Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z lat 80` XIX wieku niszczeje na Kozłówce. Przylegający do niego budynek gospodarczy uległ spaleniu i przeznaczony jest do rozbiórki

Dwa tygodnie temu do redakcji zgłosił się zaniepokojony czytelnik. Zauważył bowiem, że na budynku gospodarczym obok zabytkowego domu dróżnika na legionowskiej Kozłówce jest informacja, że budynek ten jest przeznaczony do rozbiórki. Zaraz obok natomiast pracowała koparka. Obawiał się, podobny los może spotkać także sam zabytek.


Zwróciliśmy się w tej sprawie z pytaniami do kolei oraz do Urzędu Miasta. Z odpowiedzi kolei wynika, że obiekt ten nie jest w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Z kolei Urząd twierdzi, że teren ten pozostaje w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., a jego właścicielem jest Skarb Państwa. A więc nikt nie chce przyznać się do historycznego domu dróżnika będącego jednym z najstarszych budynków Legionowie. Chociaż z naszych ustaleń wynika, że znajduje się on częściowo na terenie użytkowanym przez PKP, a częściowo przez Gminę Legionowo. Obiekt ten wpisany jest Rejestru zabytków. Z rejestru wynika, że nieruchomość została wpisana do rejestru jako całość i jest opisywana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z budynkiem gospodarczym i przylegającym terenem. Oznacza to, że oba budynki są zabytkami chronionymi prawem.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *