LEGIONOWO. Niszczą park przy ul. Kozietulskiego

2019-06-12 8:38:23

Zadrzewiona działka przy ul. Kozietulskiego wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod parki i zieleńce. Mieszkańcy dbają o ten teren, jednak ich sąsiedzi z placówki opiekuńczej parkują tam samochody i dewastują park. Władze miasta umywają ręce…

Przy ul. Kozietulskiego na wąskiej działce pomiędzy dwiema ulicami znajduje się skwer porośnięty drzewami i inną roślinnością. Większość mieszkańców od kilku ładnych lat dba o ten teren. Pielęgnują zieleń i sadzą nowe drzewa. Niestety właściciele znajdującego się tam domu opieki i ich klienci teren ten traktują jako parking dla samochodów i niszczą to, o co dbają ich sąsiedzi

Wjechał wprost na trawnik

Kilkunastu mieszkańców przez ostatnich kilka tygodni prowadziło prace porządkowe na skwerze. – Kilka lat temu uzyskaliśmy pisemną zgodę od władz miasta, aby zaopiekować się tą działką i urządzić na niej park, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy – informuje nas jedna z mieszkanek. Aby pomiędzy drzewa i na trawniki nie wjeżdżały samochody przyjeżdżające do domu opieki, teren ogrodzili biało-czerwona taśmą. – W ostatnią sobotę (1 czerwca), zaraz gdy tylko skończyliśmy prace, na świeżo urządzony trawnik, zrywając taśmy natychmiast wjechał mały samochód kogoś z domu opieki. Następnego dnia, zaraz obok wjechała terenówka należąca do syna właścicielki – relacjonuje inny z sąsiadów. Zdaniem mieszkańców, na terenie placówki nie ma odpowiedniej ilości miejsc do parkowania samochodów, dlatego parkują oni gdzie popadnie niszcząc park.

Co na to władze?

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skwer przy ul. Kozietulskiego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3 ZP. Oznacza to, że jest on przeznaczony pod parki i zieleńce. Dopuszcza się tam jedynie lokalizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej oraz ciągów pieszych. A minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić 80%. Nie ma więc mowy o lokalizacji parkingów czy też miejsc postojowych. Mimo to władze miasta, które powinny dbać o przestrzeganie zapisów, uchwalonego przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego, rozkładają ręce. I twierdzą, że nie mogą nic zrobić. – „Wydaje się to nam co najmniej dziwne, ponieważ to Gmina Legionowo uchwaliła plan miejscowy dla tego terenu i tę działkę przeznaczyła zieleń parkową. Powinna więc chyba reagować, gdy ktoś samowolnie niszczy tam zieleń i urządza sobie parking” – mówi jeden z mieszkańców ul. Kozietulskiego.

Do kogo należy park

Według zapisów w Ewidencji Gruntów, działka na której znajduje się park jest własnością Skarbu Państwa, a organem który powinien nią zarządzać jest Gmina Legionowo. Jednak władze miasta utrzymywały, że w Ewidencji są błędy i że nie mają nic wspólnego z tą działką. Później jednak okazało się, że zapisy te do ewidencji Gruntów wprowadzili miejscy urzędnicy. Przy okazji wyszło też na jaw, że w 2005 r. zastępca prezydenta udostępnił prywatnej osobie część sąsiadującej ze skwerem innej działki Skarbu Państwa. Jeden z mieszkańców, podczas sesji Rady Miasta, stwierdził wtedy, że tylko dzięki temu udostępnieniu, prezydent Smogorzewski mógł sprzedać własną działkę, którą kupił na komorniczej licytacji.
Tak więc okazuje się, że przedstawiciele władz to i owo wiedzą o tym terenie

Karol Krawczyk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *