LEGIONOWO. Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

2017-07-14 6:05:23

1. Odpady komunalne odbierane są w godzinach 7:00 – 20:00.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy w tygodniu

– szkło – 1 raz na 2 tygodnie

– plastik, papier, metal – 2 razy w tygodniu

– zielone – 1 raz na 2 tygodnie

Odbiorca odpadów zobowiązany jest do dostarczenia worków do odbioru odpadów zielonych
3. Częstotliwość odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej:
– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie
– szkło – 1 raz na 4 tygodnie
– plastik, papier, meta – 1 raz na 4 tygodnie
– zielone – 1 raz na 4 tygodnie
Odbiorca odpadów zobowiązany jest do dostarczenia worków do odbioru odpadów segregowanych oraz zielonych

Wszelkie reklamacje/problemy związane z odbiorem odpadów mogą być zgłaszane pod nr tel.: 22 3910 370, 22 3910 371 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00

Źródło: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *