LEGIONOWO. Nowy blok z mieszkaniami chronionymi na osiedlu Jagiellońska

2021-04-16 8:56:10

Pomiędzy ulicami: Wysockiego i Norwida, w pobliżu 11-piętrowych bloków nr 44 i 46 Urząd Miasta chce zbudować nowy budynek. Zaplanowano w nim 20 mieszkań chronionych dla osób z problemami, którym mają pomagać pracowniku OPS

Na projekt inwestycji przygotowano 80 tys. zł. Nowy budynek ma zostać sfinansowany nawet w 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Budynek będzie wyjątkowy również z powodu specjalnych mieszkań. Będą to lokale chronione, a osoby w nich zamieszkujące będą przygotowywać się do samodzielnego życia w społeczeństwie pod okiem pracowników socjalnych. Jest to pomoc dla ludzi: z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich oraz cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy. Inwestycja ma być zrealizowana na działce o powierzchni ok. 4 tys. m2, pomiędzy ulicami Wysockiego i Norwida i w pobliżu wieżowców nr 44 i 46. Lokalizacja ta została wybrana ze względu na dobre położenie w okolicy sklepów, urzędów i ośrodków zdrowia.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *