LEGIONOWO. Odpowiedzi Pawlaka na pytania mieszkańców ws. MS-EKO

2023-03-02 4:47:22

Urząd Miasta Legionowo odpowiedział na pytania zadane za pośrednictwem radnego Dariusza Petryki na pytania mieszkańców ws. spółki MS-EKO i planowanej przez nich budowy przeładowni odpadów 

1. Czy Gmina Legionowo lub w jej imieniu KZB Legionowo Sp. z o.o. prowadziły już rozmowy z firmą MS-EKO Sp. z o.o. w sprawie dalszych losów umowy dzierżawy ? Jaki jest stosunek firmy MS-EKO Sp. z o.o. ? Prosimy o zapoznanie mieszańców ze szczegółami oraz o udostępnienie korespondencji.

2. Czy po podjęciu uchwały o uchyleniu uchwały wyrażającej zgodę, Gmina Legionowo lub działająca w jej imieniu i na jej rzecz KZB Legionowo Sp. z o.o. zamierzają złożyć wypowiedzenie umowy czy oświadczenie o nieważności tej umowy?

Odp: 1,2:: Gmina ani KZB Legionowo Sp. z.o.o nie prowadziło rozmów w tej sprawie.

3. Jakiego rodzaju kategorie informacji zostały zamazane – poza danymi osobowymi przedstawicieli stron umowy dzierżawy z dnia 29 grudnia 2022 r. zawartej w formie aktu notarialnego – tj. § 2 ust. 2 pkt b umowy oraz § 7 ust. 2 ?

Odp: Zgodnie ze wskazaniem przedsiębiorcy utajniono dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca złożył pisemne oświadczenie w sprawie zakresu udostępnienia umowy. (…) W tej sprawie MS EKO wyraziło zgodę na udostępnienie umowy ale z zachowaniem poufności danych, które zostały zamazane na wyraźne żądanie MS EKO. KZB nie ma żadnych uprawnień żeby tu ingerować.

 4. Prosimy o natychmiastową publikację informacji i dokumentów odnoszącej się do sprawy inwestycji stacji przeładunkowej i rozwiązania umowy na stronie internetowej Miasta Legionowo i/lub KZB Legionowo.

Odp: Wszystkie informację ww. sprawach publikowane były m.in: na stronie Urzędu Miasta. Natomiast na prośbę, która pojawiła się podczas jednej z sesji Rady Miasta Legionowo, a także ze względu na wypowiedzenie umowy dzierżawy ze strony usunięto artykuł, który był odpowiedzią na zgłoszone przez mieszkańców obawy.

5. Czy Prezydent Miasta Legionowo w związku z tą sprawą podjął jakieś decyzje personalne? Jeśli nie to czy jakieś i jakie rozważa i kiedy możemy się spodziewać takich decyzji ?

Odp: Sprawy personalne nie są informacją publiczną i jako takie nie podlegają udostępnieniu

6. Dlaczego wnioskodawcy projektowanej uchwały podczas sesji 30 listopada 2022 r. głosowali przeciwko odbycia spotkania z mieszkańcami przed podjęciem uchwały?

Odp: Na przedmiotowej sesji Rady Miasta nie odbyło się głosowanie na tematem przedstawionym w pytaniu.

7. Dlaczego wnioskodawcy podczas sesji 8 lutego 2023 r. – jeśli tak bardzo nie podobało im się uzasadnienie do projektu uchwały ani skorygowane uzasadnienie przedstawione podczas sesji przez radnego – nie zgłosili poprawki

8. Jakie kontrowersje wywołała uchwała 30 listopada 2022 r. według wnioskodawców? Prosimy o podanie wykazu kontrowersji, które wzięliście Państwo pod uwagę?

9. W jakim zakresie wnioskodawcy projektowanej uchwały zostali wprowadzeni błąd? Prosimy o podanie informacji kto, kiedy i jakimi informacjami wprowadził Państwa w błąd.

10. Czy możemy liczyć, że zmiana zdania większości radnych w sprawie „przeładowni” będzie zjawiskiem trwałym, i czy nawróceni radni wspierać będą wszelkie inicjatywy zmierzające do uchylenia decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze niedoszłej „przeładowni”?

Odp: 7,8,9,10 Pytania nie dotyczą Urzędu Miasta zostały więc przekazane do Radnych Rady Miasta.

11. Jakie kroki Miasto (lub KZB Legionowo Sp. z o.o.) może i podejmie w sytuacji, gdy dzierżawca nie będzie chciał opuścić terenu nieruchomości?

Odp: W takim wypadku Spółka podejmie kroki przewidziane prawem tj. skierowanie do sądu, powództwa o wydanie nieruchomości oraz nałożenie na MS EKO kary umownej.

12. Odtajniona umowa w żaden sposób nie reguluje kwestii wstrzymania się konsorcjum MS-EKO i EKO-MAX z waloryzacją kontraktu na odbiór odpadów z Gminą Legionowo, bo nie może, gdy jest zawarta pomiędzy KZB Legionowo a MS-EKO. Czy istnieją zatem jakiekolwiek inne umowy czy porozumienia etc. pomiędzy miastem a MS-EKO (lub konsorcjum MS-EKO i EKO-MAX) poza tą główna na odbiór odpadów z gminy ?

Odp: Nie istnieją. Kwestie te zawarte są w obowiązującej umowie.

13. Kto napisał umowę dzierżawy między Gminą Legionowo reprezentowaną przez KZB Legionowo Sp. z o.o. i MS-EKO Sp. z o.o.? Kto personalnie odpowiada za warunki w niej zawarte? Kto ustal kwoty i w jaki sposób?

Odp: Pierwsza umowa z MS EKO została podpisana w 2019 r. była przygotowana przez dział organizacyjno-prawny spółki. Obecna umowa została sporządzona na podstawie pierwotnej umowy.

14. Czy nie było być może koncepcji przeniesienia targowiska miejskiego na teren działek będących przedmiotem naszej dyskusji? Potrzebne jest niewiele więcej oprócz placu pod taką działalność. Teren obecnego targu, w centrum, można by wykorzystać chyba lepiej niż bazar 3 x w tygodniu. (pytanie od Pana Roberta Wrębiak)

Odp: Nie znane mi są takie plany. Natomiast do chwili obecnej plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza takiej możlwiości.

15. Czy istnieją jakiekolwiek prawne przeciwskazania (np. umowy wiążące Gminę Legionowo z KZB Legionowo w zakresie zarządzania gminnymi nieruchomościami), aby Prezydent Miasta Legionowo lub inny pełnomocnik Gminy Legionowo (np. pracownik Urzędu), złożył oświadczenie w zakresie rozwiązania umowy dzierżawy i/lub podejmował działania i składał oświadczenia w zakresie ww umowy etc.?

Odp: Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem zostało złożone przez spółkę.

16. Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej KZB Legionowo Sp. z o.o.

Odp: Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane jest przez jej przewodniczącego.

17. Czy w § 2 ust. 2 pkt b umowy dzierżawy są wpisane inne miejscowości lub wskazane inne lokalizacje geograficzne?

Odp: Nie

18. Informowano nas o karach (np. karach umownych czy odszkodowaniach) jakie Legionowo może ponieść za rozwiązanie umowy ze Spółką. Jakie konsekwencje może ponieść Gmina Legionowo lub/i KZB Legionowo Sp. z o.o. w związku z rozwiązaniem lub unieważnieniem umowy?

Odp: Niezwykle trudno jest przewidywać działania niezależnego podmiotu jakim jest MS-EKO Sp. z.o.o w sprawie ewentualnych roszczeń. Jednakże, gdyby się one pojawiły KZB Legionowo sp.z.o.o dołoży wszelkich starań, aby skutecznie zabezpieczyć interesy majątkowe.

Komentarze

10 komentarzy

 1. Anty troll odpowiedz

  Przepraszam,ale każą mi pisać takie teksty

 2. Dariusz Nowak odpowiedz

  Czy tylko ja mam wrażenie że po przeczytaniu tych “odpowiedzi” nic nie zostało wyjaśnione ??
  Punkt 3 “informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.” Nie rozumiem jakie to zapisy w tak skonstruowanej umowie mogą być traktowane jako tajemnicę przedsiębiorstwa, to jest zwykły unik aby ukryć prawdziwe intencje tej umowy
  Punkt 14 o przeniesieniu w to miejsce targowiska, odpowiedź że nie pozwala na to MPZP. chciałem tylko przypomnieć że kilka temu rozważano przeniesienie targowiska miejskiego w to właśnie miejsce
  Nie mamy aż tak krótkiej pamięci

  1. dwm odpowiedz

   Dariusz Nowak: do zrozumienia tych odpowiedzi potrzebna jest elementarna wiedza prawna i szczypta inteligencji i dlatego masz wrażenie, że nic nie zostało wyjaśnione. Pamięć może i nie masz aż tak krótką, ale jest ona pozbawiona wartościowych informacji i możliwości logicznego przetwarzania..

   ;

   1. Dariusz Nowak odpowiedz

    Mylisz się, do zrozumienia tych “odpowiedzi” trzeba mieć minimum dwie fuchy. Tylko to gwarantuje możliwość logicznego przetwarzania tych “wartościowych” informacji

    1. dwm odpowiedz

     Dariusz Nowak: przekroczyłeś czerwoną linię, za którą kończy się trolling i zaczyna się błazenada.

     1. Victor

      dwm: Z tego co jest ogólnie wiadomo to ratuszowa szczujnia nie odróżnia nawet kolorów linii , skupia się wyłącznie na ataku personalnym. Człowieku, szukaj sobie roboty, ta co ją masz wlaśnie się kończy

  2. takija odpowiedz

   niegdyś mówiło się, że Targowisko miało być przed i obok Starostwa tam gdzie niegdyś był stadion Impetu.

 3. Anty troll odpowiedz

  3, 2, 1 internetowa farma troll z III parceli czas na pisanie start!

  1. Mieszkaniec 3 parceli odpowiedz

   Panie Romanie, proszę nie nazywać mieszkańców trolami

  2. Victor odpowiedz

   do Anty troll: cóź może zaproponować ratuszowa szczujnia poza żałosną prowokacją? Nic! Człowieku, szukaj sobie roboty, bo ta co ją masz właśnie się kończy. Pewno znajdziesz gdzieś inną robotę przy innym szambie czy śmieciach, głowa do góry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *