LEGIONOWO. Odszkodowania za drogi

2015-12-22 12:32:00

Gmina Legionowo do tej pory wypłaciła odszkodowania na łączną kwotę 23 mln 104 tys. zł za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Jednak blisko 2/3 mieszkańców, którzy złożyli wnioski, do tej pory nie otrzymało należnych odszkodowań.
Obowiązek wypłaty odszkodowań powstał w związku z przejęciem przez gminy i powiaty w dniu 1 stycznia 1999 r. prywatnych działek, które były zajęte pod drogi publiczne. Przejęcie to nastąpiło automatycznie, z mocy ustawy tj. bez powiadomienia dotychczasowych właścicieli o tym, że zostają pozbawieni własności.

Odszkodowania ograniczone terminem
W przyjętej ustawie Sejm ustalił również terminy, w których pozbawieni własności obywatele będą mogli ubiegać się o wypłaty odszkodowań. Zakreślony w ten sposób termin obowiązywał od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Ustalono także, iż po tym terminie roszczenie byłych właścicieli wygasa. Wypłaty odszkodowań były więc możliwe już w 2001 r. Jednak urzędnicy, pomimo składanych wniosków, starali się nie zauważać problemu. Później zaś, podejmowali działania mające na celu wykazanie, że odszkodowania byłym właścicielom działek drogowych się nie należą.

Trybunał nakazał płacić
Taką drogę wybrał również prezydent miasta Legionowo, który najpierw występował o zawieszenie toczących się postępowań, a następnie sam skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepisy nakazujące wypłatę odszkodowań są niezgodne z Konstytucja RP. Trybunał 19 maja 2009 r. wydał wyrok, w którym potwierdził konieczność wypłaty przez Gminę Legionowo odszkodowań za działki zajęte pod drogi publiczne. Pierwsze odszkodowanie Legionowo wypłaciło kilka miesięcy później.

Wypłacono 1/3 odszkodowań
Od tamtego momentu do tej pory, a więc przez 6 lat, Gmina Legionowo wypłaciła odszkodowania ustalone w 357 decyzjach. Warto jednak przypomnieć, że wszystkich wniosków o odszkodowania wpłynęło ok. 1200, a więc 3 razy więcej. Ich realizacja może jeszcze długo potrwać, ponieważ dotychczas średnio wypłacano ok. 60 odszkodowań rocznie. Do tej pory łączna kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 23 mln 104 tys. zł. Natomiast w 2015 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 44 decyzjach na łączną kwotę 2 mln 330 tys. zł.

Opóźnienia wypłat
Problemy z wyegzekwowaniem od miasta należnych pieniędzy, mają niemal wszyscy. Teoretycznie po zrobieniu wyceny i wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie powinno być ono wypłacone w ciągu 14 dni. Najczęściej dzieje się jednak inaczej. Prezydent korzysta bowiem z wszelkich możliwości opóźnienia momentu wypłaty i kieruje odwołania oraz skargi do kolejnych instancji. Wielu mieszkańców jest także nakłanianych do tego, aby zrzekli się części przyznanego im odszkodowania, a wtedy wypłata może być szybsza. W tym celu zapraszani są do prezydenta na negocjacje, w wyniku których podpisują oświadczenia, z których wynika, że sami chcą otrzymać np. o 5 czy też 20 tys. zł mniej.

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Komentarze

2 komentarze

  1. berek odpowiedz

    W legionowie to się robi tylko projekty ulic po latach oczekiwania, potem następne lata z wykupem działek a potem znowu nie wiadomo co . Niech to i owo przyjrzy się ile lat trzeba czekac na nową drogę lub mały remont po zimie ,odpowiedz latami obiecanki.

  2. renata odpowiedz

    prezydent woli budować lodowiska, supermarkety za nasze podatki bo z tego ma polityczny interes.Stara sie chłopina jak moze nawet stare zegarki nosi by starczyło dla…..wszystkich jego przyjaciół

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *