LEGIONOWO. Opieszałość i ZNIKAJĄCE przejście dla pieszych

2022-11-26 4:34:28

Znak drogowy informujący o przejściu dla pieszych na ul. Wysockiego został zniszczony. Mieszkaniec zgłosił to władzom miasta, ale jego interwencja nic nie dała – przejście dla pieszych jest teraz niewidoczne

We wrześniu br. jeden z mieszkańców zgłosił do ratusza zniszczenie znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych. Znak drogowy D-6 przed przejściem na ul. Wysockiego został bowiem złamany. A później w ogóle zniknął. W ten sposób przejście dla pieszych dla niektórych kierowców stało się niewidoczne. Szczególnie było to odczuwalne w takie dni jak ostatnia sobota, kiedy spadł, pierwszy w tę zimę śnieg. Brak reakcji władz coraz bardziej irytował mieszkańca.


Mieszkaniec zgłaszał także władzom miasta inne niedociągnięcia i błędy w oznaczeniu ulic, za pomocą aplikacji „Legionowo porusza”. Miała ona bowiem służyć do zgłaszania takich nieprawidłowości, jak twierdzi mieszkaniec. Na przykład zgłosił brak znaku – ustąp pierwszeństwa (A-7) na ul. Ogrodowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wysockiego (Ogrodowa Residence), bo w pewnych okolicznościach brak tego znaku sugeruje skrzyżowanie równorzędne. Jego interwencje pozostawały bez jakiejkolwiek reakcji.
Wreszcie napisał, że pomijając brak odpowiedzi ratusza na jego wystąpienia, bardzo martwi go brak jakiegokolwiek działania władz miasta. Stwierdził również, że aplikacja „Legionowo porusza” w tej sytuacji okazała się całkowicie bezużyteczna.

red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *