LEGIONOWO. Oprotestowany blok na Piaskach

2015-08-06 11:09:11

Rada miasta na sierpniowej sesji ma zająć się sprawą planowanej budowy bloku mieszkalnego w środku osiedla Piaski. Komitet Protestacyjny nie może doczekać się opinii w tej sprawie od Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski.

Przypomnijmy. W 2004 r. działka nr 1/30 wraz z innymi działkami na osiedlu Piaski została przekazana przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (WAM) Gminie Legionowo jako darowizna. W akcie notarialnym zawarty był jednak warunek, że ma być wykorzystana wyłącznie na infrastrukturę osiedlową. Natomiast w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem przewidziano możliwość cofnięcia darowizny. Mimo to władze miasta postanowiły, na podarowanym terenie, wybudować budynek mieszkalny z usługami w parterze. W 2010 r., dopiero po proteście 16 wspólnot mieszkaniowych, władze porzuciły ten pomysł. Powróciły jednak do niego w 2015 r. Wcześniej w tajemnicy przed mieszkańcami prezydent uzyskał zgodę prezesa WAM na wykorzystanie działki niezgodnie z zapisem w umowie darowizny.

Przychodnia, żłobek, kultura

Obecnie trzy wspólnoty mieszkaniowe Zegrzyńska 31, Zegrzyńska 37 i Zegrzyńska 55 zawiązały komitet protestacyjny przeciwko budowie w tym miejscu bloku mieszkalnego. Protestujący chcieliby aby ostatnia wolna przestrzeń na osiedlu Piaski została wykorzystana zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Nie godzą się bowiem na zabudowę mieszkaniową z lokalami, które byłyby sprzedawane na zasadach komercyjnych. Dlatego przedstawili własny projekt zagospodarowania tego terenu. Miałby się tam znaleźć 3- kondygnacyjny budynek z ulokowaną na parterze przychodnią lekarską i rehabilitacyjną, żłobkiem na pierwszym piętrze oraz biblioteką, klubem seniora i klubem młodzieżowym na drugim piętrze. Wokół nowego budynku miałoby powstać ok. 70 miejsc parkingowych, a także wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz park rekreacyjny. Swój projekt przesłali zarówno radzie miasta jak i Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski. Dotychczas jednak nie doczekali się odpowiedzi.

Trudne pytania?

Do Rady Miasta Legionowo Komitet Protestacyjny wystosował również pismo z pytaniami, które powinny wyjaśnić istniejące niejasności. Na przykład czy sposób zagospodarowania działki nr 1/30 oraz plany budowy bloku mieszkalnego były przedmiotem prac rady? A także czy rada miasta, w odróżnieniu od mieszkańców, była informowana oraz akceptowała działania prezydenta prowadzące do zmiany przeznaczenia działki nr 1/30? W końcu, czy budowa wielorodzinnego budynku z mieszkaniami na sprzedaż należy do zadań własnych gminy, a więc czy Gmina w ogóle powinna zajmować się tego typu działalnością?

Rada miasta wypracuje stanowisko

W piśmie z 21 lipca przewodniczący rady miasta Janusz Klejment poinformował protestujących, że odpowiednie komisje rady wypracują stanowisko w tej sprawie. A następnie zostanie ono przedstawione podczas sesji rady, która zaplanowana jest na środę 26 sierpnia br. Natomiast Społeczna Rada Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski w Legionowie dotychczas nie ustosunkowała się do wystąpień Komitetu Protestacyjnego.

MACIEJ LERMAN

 

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *