LEGIONOWO. OPS się miga

2017-11-17 4:12:03

Zaniepokojeni czytelnicy poinformowali nas o opóźnianiu wypłat świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+. Dotyczy to świadczeń, które powinny być zrealizowane przez legionowski OPS do dnia 31 października br.
Według informacji czytelników, otrzymali oni z OPS Legionowo pisma, że termin wypłat zostaje przesunięty ze względu na trwającą lub długotrwałą weryfikację dochodu uprawnionych przez ZUS i skarbówkę. Informacja ta została sprawdzona przez zainteresowanych i wynika z niej, że zarówno ZUS jaki Urząd Skarbowy przeprowadził weryfikacje w terminie.

Wojewoda przekazał dotację

Dotacja na świadczenie wychowawcze za miesiąc październik w wysokości 2 mln 300 tyś zł została przekazana 20 października br. Tym samym Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotrzymał terminu ustalonego w informacji, a OPS powinien zrealizować wypłaty do dnia 31 października 2017 r. Obowiązek ten dotyczy osób które złożyły wniosek na nowy okres świadczeniowy w terminie od 1 do 31 sierpnia br.

Kto obsługuje program

Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500+ w jego realizację zaangażowanych było 40 pracowników OPS. Na koniec 2016 r ta liczba zmniejszyła się do 35. Natomiast postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych prowadziło 12 osób. Kontrola wojewody wykazała, że część z osób prowadzących postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego działała bez stosownego upoważnienia Prezydenta miasta.

Przewlekłe działania OPS

Uprawnieni, którzy nie otrzymali wypłaty 500+ do dnia 31 października otrzymali z legionowskiego OPS pisma, że termin wypłat zostaje przesunięty ze względu na trwającą lub długotrwałą weryfikację kryterium dochodowego przez ZUS i skarbówkę. Informacja ta została sprawdzona przez zainteresowanych i wynika z niej , że zarówno ZUS jaki Urząd Skarbowy przeprowadził weryfikację w terminie.

Co można zrobić

W przypadku opóźnień w wydawaniu decyzji i wypłat 500+ uprawniony może złożyć ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania, skargę na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw, jak również odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Jak zostaliśmy poinformowani przez rzecznika wojewody: „Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w razie konieczności, podejmuje interwencję, w celu zapewnienia terminowego załatwienia spraw oraz realizacji świadczeń wychowawczych”. Czy ten moment nastąpił, wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że niestety tak.

Jacek Jankowski

Komentarze

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *