LEGIONOWO. Oświadczenie Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy ws. Święta Organizacji Pozarządowych

2023-09-16 2:35:55

Szanowni Państwo,
W tym roku pierwszy raz nie będzie nam dane uczestniczyć w obchodzonym w Legionowie po raz trzeci Święcie Organizacji Pozarządowych. Decyzją prezydenta Smogorzewskiego zostaliśmy po prostu z tego wydarzenia wykluczeni. Informacja została nam przekazana drogą e-mail kilka tygodni temu, z następującym uzasadnieniem: „…w tegorocznej imprezie nie
będą brały udziału organizacje o charakterze politycznym”. Zwróciliśmy się z zapytaniem do prezydenta o wyjaśnienie, na jakiej podstawie stowarzyszenie Nasze Miasto Nasze Sprawy zostało uznane za „organizację o charakterze politycznym”, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności Nasze Miasto Nasze Sprawy od ponad 25 lat działa na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami życia publicznego, biorąc udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach, projektach służących mieszkańcom i wydarzeniach patriotycznych. Zawsze jesteśmy blisko mieszkańców i ich spraw. Swoją działalność opieramy na pracy członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Jesteśmy niezależni i nie korzystamy z dotacji miejskich.a

Jesteśmy przeciwni segregowaniu organizacji społecznych na lepsze i gorsze. Uważamy, że jakiekolwiek wykluczanie może stanowić początek wprowadzania w mieście dyktatury. Decyzje wybranej grupy osób lub wręcz jednego człowieka nie mogą nam urządzać życia publicznego. Miasto to ludzie i to oni powinni decydować, czy chcą takich organizacji jak nasza w przestrzeni publicznej.

Ten jednostronny akt ze strony władz naszego miasta odbieramy jako zemstę za wsparcie mieszkańców Legionowa w ich walce z przeładownią śmieci oraz nagłośnienie wniosku w sprawie referendum o odwołanie prezydenta Smogorzewskiego.
To nie jest pierwsza próba wykluczenia naszego stowarzyszenia z życia publicznego. Mimo tych ataków deklarujemy, iż nadal będziemy pracować na rzecz lokalnej społeczności, stać na straży praworządności samorządu, a mieszkańcy w trudnych sprawach mogą zawsze na nas liczyć.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
LSPS NASZE MIASTO NASZE SPRAWY

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *