LEGIONOWO. PINB lekceważy problem na Kozietulskiego?

2019-10-24 6:24:35

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) zawiadomił, że sprawą samowoli budowlanej przy ul. Kozietulskiego zajmie się w późniejszym terminie. Powodem ma być duża ilość spraw do załatwienia!

Przypomnijmy, w lipcu br. właściciele domu opieki przy ul. Kozietulskiego wysypali gruz i urządzili parking na terenie działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń parkową. Choć sprawa wydaje się być oczywista, to Powiatowy Inspektor zawiadomił, że zostanie ona rozpatrzona w późniejszym terminie tzn. do 29 listopada br., z uwagi na dużą ilość spraw do załatwienia. Sprawa ma mieć podobno skomplikowany charakter, ma wymagać gruntownej analizy i zgromadzenia dodatkowych dowodów. W związku tą odpowiedzią, zadaliśmy PINB pytania o konkretne powody przekroczenia ustawowych terminów oraz o to, czy osoby bliskie pracowników inspektoratu przypadkiem nie są podopiecznymi domu opieki albo w inny sposób nie są związane z właścicielami tego domu.

PS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *