Facebook

LEGIONOWO. Dogęszczenie Śródmieścia Legionowa

2019-10-14 6:27:50

Do 31 października br. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Legionowa dot. terenu pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Słowackiego, 3-ego Maja oraz torami kolejowymi. Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się 15 października (wtorek) o godz. 17 w sali konferencyjnej ratusza

Władze miasta przedstawiły projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w centrum miasta pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Słowackiego, 3-ego Maja oraz torami kolejowymi. Plan ten realizuje założenia, które ustalono w uchwalonym w 2017 r. Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoDlatego daje on możliwość podwyższania zabudowy, zwiększenia jej intensywności oraz zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej, a co za tym idzie dogęszczania miasta. 

Wysoko, gęsto, bez zieleni

Projekt planu dopuszcza dla terenów oznaczonych MW/U (zabudowa wielorodzinna z usługami), które zlokalizowane są głównie wzdłuż ul. Piłsudskiego, ale także przy ul. Jagiellońskiej i ul. Batorego, wysokość budynków do 16 m (5 kondygnacji). Minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na terenach tych ma wynosić 5%, a powierzchnia działki będzie mogła być zabudowana w  90%. Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę ma tam wynosić 400 m2, a minimalna szerokość frontu działki – 20 m.

Dopuszczono bliźniaki i szeregowce

Natomiast dla terenów oznaczonych w projekcie planu MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz MN/U (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami) ustalono, że wysokość budynków nie może przekraczać 12 m. Na terenach tych dopuszczona będzie zarówno zabudowa wolnostojąca jaki i bliźniacza oraz szeregowa. Do tej pory zabudowa bliźniacza i szeregowa nie była dopuszczona w tej części miasta.  Minimalna powierzchnia działek w zabudowie wolno stojącej ma wynosić 400 m2 , a w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 250 m2. Na terenach tych będzie można zabudować odpowiednio 30% i 40% powierzchni działki. Z kolei minimalna powierzchnia biologiczna dla tych terenów ma wynosić, dla zabudowy wolnostojącej 40%, a dla bliźniaczej i szeregowej 30%.

Dyskusja nad projektem

Ze szczegółowymi ustaleniami planu tzw. „Śródmieścia Legionowa” można się zapoznać do 31 października br. w Urzędzie Miasta Legionowo (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41), w godzinach pracy urzędu, w  pokojach nr 3.07 oraz nr 3.08.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

UWAGI DO PLANU

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo na adres Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 16:00. W piśmie należy podać  imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *