LEGIONOWO. Podwyżka dla Smogorzewskiego

2022-01-11 3:28:17

LEGIONOWO. Wynagrodzenie prezydenta

Na sesji Rady Miasta 29 grudnia br. Prezydent Miasta Legionowo otrzymał podwyżkę wynagrodzenia z 10 tys. 940 zł do 19 tys. 990 zł, czyli niemal do maksymalnego poziomu

Miesiąc wcześniej podwyżki uchwalono w większości samorządów. Na ostatniej sesji podwyżkę otrzymał również prezydent miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Maksymalna podwyżka

Po zmianie ustawy, wynagrodzenie prezydenta Smogorzewskiego może zostać ustalone w przedziale pomiędzy 14 tys.788 zł a 20 tys. 41 zł. Znając jednak projekt uchwały oraz układ, jaki panuje w Radzie Miasta Legionowo, można być pewnym, że radni popierający prezydenta uchwalą dla niego podwyżkę na niemal maksymalnym poziomie. Obecnie wynagrodzenie prezydenta wynosi 10 tys. 940 zł, a według projektu uchwały ma ono wzrosnąć do 19 tys. 990 zł., czyli niemal do maksymalnego poziomu.

Zmiana ustawy

Podwyżki wynagrodzeń dla radnych wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów zostały spowodowane przez zmianę ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 17 września 2021 r. Wynagrodzenia te i diety zostały odgórnie obniżone w połowie 2018 r. z powodów politycznych. Według wielu, obecna podwyżka jest powrotem do wcześniejszych wynagrodzeń, a jednocześnie rekompensatą za czas, kiedy samorządowcy otrzymywali obniżone wynagrodzenia.

red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *