LEGIONOWO. Podwyżki w ratuszu

2019-09-27 4:25:38

Według zapowiedzi rządu od 2020 r. ma wzrosnąć płaca minimalna. Według prezydenta Smogorzewskiego, w Urzędzie Miasta Legionowo spowodowana tymi zapowiedziami podwyżka miałaby objąć 37 osób. Co ciekawe, rzeczniczka ratusza i sam prezydent nie wiedzą ile osób zatrudniają miejskie spółki i inne podległe jednostki jak KZB, PWK, PEC, MOK i MOPS, a także ile osób tam pracujących miałoby być objęte podwyżką

Podczas konsultacji społecznych 12 września br. ws. przepraw przez tory kolejowe, prezydent Smogorzewski ubolewał z powodu prawdopodobnej konieczności podwyżki płacy minimalnej niektórym pracownikom ratusza. Postanowiliśmy więc zapytać o jaka liczbę osób może chodzić oraz o działy w których pracują.
Z informacji Urzędu Miasta wynika, że obecnie w ratuszu zatrudnionych jest 249 pracowników. Natomiast planowana od 2020 r. podwyżka płacy minimalnej mogłaby objąć 37 osób. Z większych pieniędzy mogłyby się wtedy cieszyć osoby pracujące w: Wydziale Administracyjno – Gospodarczym, w Arenie Legionowo, Straży Miejskiej, w Zespole Radców Prawnych, w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta, w Referacie Informatyki, w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, w Referacie Windykacji i Egzekucji, w Referacie Organizacyjnym i Archiwum Zakładowym, w Referacie do spraw Kontroli. Osoby te pracują na stanowiskach: sprzątaczka, portier, portier/zarządca, starszy telefonista, pomoc administracyjna, konserwator, sekretarka, starszy inspektor, starszy strażnik, referent, aplikant, specjalista, podinspektor.
Bardzo ciekawy zagadnieniem jest również niewiedza Urzędu Miasta w kwestii pracowników spółek miejskich i innych podmiotów od niego zależnych. Czy to znaczy, że największy pracodawca w mieście nie wie ilu ma pracowników?

KOMENTARZ

Zadziwiająca niewiedza na temat ilości zatrudnionych osób, zarówno prezydenta miasta jak i rzeczniczki ratusza, bo to do nich kierowaliśmy pytania, wręcz porusza. Wypada przypomnieć, że prezydent Smogorzewski często daje przykłady swojej bardzo szczegółowej i dogłębnej wiedzy na temat wszystkiego, co dzieje się w mieście. Czysto sypie on, jak z rękawa, informacjami kto, z kim i gdzie, a szczególnie jeśli dotyczy to działek i innych nieruchomości. Zadziwiające jest więc to, że nie wie on ilu osobom musi płacić. A szczególnie w miejskich spółkach, w których reprezentuje on Zgromadzenie Wspólników czyli zastępuje właściciela.

Paweł Szyling

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *