LEGIONOWO. Pokrętne tłumaczenia władz

2018-06-29 6:23:58

Czy przy ul. Parkowej funkcjonuje szkoła czy obiekt sportowy? Czy działalność ta jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? – Na pytania te, zadane w interpelacji radnego Andrzeja Kalinowskiego – władze miasta nie potrafią udzielić odpowiedzi

Po sprzedaży w 2015 r. prywatnej spółce użytkowania wieczystego działki przy ul. Parkowej, na terenie stadionu miejskiego, tłumaczono, że odstąpienie od przetargu i niewygórowana cena, spowodowane są tym, iż działka w planie miejscowym przeznaczona jest na usługi sportu. Taka też działalność miała być na tym terenie prowadzona.

Szkoła czy centrum sportowe?

Sprzedaży działki dokonała należąca do miasta spółka KZB Legionowo sp. z o.o. za zgodą prezydenta miasta Romana Smogorzewskiego. Wcześniej KZB uzyskała dla tej działki pozwolenie na budowę Centrum Sportowo – Szkoleniowego, które zostało jeszcze przed sprzedażą przekazane nabywcy działki. W niedługim czasie powstał w tym miejscu budynek, w którym według wiszącej tabliczki znajdowało się niepubliczne gimnazjum. Po kilkunastu miesiącach działania szkoły, na fasadzie budynku umieszczono drugą tabliczkę według której oprócz gimnazjum znajduje się tam także centrum sportowo – szkoleniowe. W związku z tymi rozbieżnościami radny Andrzej Kalinowski złożył interpelację do władz miasta ws. funkcjonowania tego obiektu.

Czy to zgodne z planem?

Radny w swojej interpelacji pytał m.in.: Czy władze miasta wiedzą jaki rodzaj działalności prowadzony jest obecnie w obiekcie przy ul. Parkowej. Czy jest to szkoła czy też obiekt sportowy? A także czy prowadzona tam działalność jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Kolejne pytania dotyczyły tego czy na mieszcząca się tam szkołę Urząd Miasta przekazuje co miesiąc dotację edukacyjną otrzymywaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej? Andrzej Kalinowski chciał się bowiem dowiedzieć czy środki przekazywane są na placówkę działającą zgodnie z przepisami. Takiej odpowiedzi jednak nie otrzymał.

Gmina wypłaca dotację na szkołę

Z odpowiedzi na interpelację, którą podpisał zastępca prezydenta Marek Pawlak można się dowiedzieć, że Niepubliczne Gimnazjum Językowe w zespole szkolno-przedszkolnym przy ul. Parkowej otrzymało z budżetu Gminy Legionowo: w 2017 r. 480 tys. zł, a w 2018 r. (styczeń – kwiecień) 139 tys. zł. A także, iż dotacja przysługuje każdej szkole, w której realizowany jest obowiązek szkolny.

Prezydent wydał tylko zaświadczenie

Z dalszych wyjaśnień zastępcy prezydenta Pawlaka wynika, że władze miasta mają tylko wiedzę, że prywatna spółka zabudowała działkę nr 49/14 na podstawie pozwolenia na budowę, które wydał starosta legionowski. A także, iż Starosta zobowiązany jest do sprawdzenia czy realizowany obiekt jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Prezydent Pawlak poinformował również, że prezydent miasta (Roman Smogorzewski) wydaje tylko zaświadczenie o zgodności inwestycji z postanowieniami planu przestrzennego.

KOMENTARZ

Z odpowiedzi władz miasta wynika, że wypłacają one kilkaset tysięcy dotacji placówce, o której nie wiedzą czy działa zgodnie z prawem. W szczególności nie wiedzą czy plan miejscowy, który uchwala Gmina, dopuszcza na tym terenie prowadzenie właśnie takiej działalności. A może raczej nie chcą wiedzieć? Skądinąd wiadomo bowiem, że władze zdają sobie sprawę, iż prowadzenie przy ul. Parkowej szkoły czyli działalność edukacyjnej jest niezgodne z zapisami obowiązującego planu. Być może dlatego, uchwaliły one studium (przygotowanie do zmiany planu), w którym zmieniono zapisy odnoście tego terenu. Zamiast usług sportu, teraz mają być tam usługi edukacji i oświaty. W ten sposób, po uchwaleniu nowego planu, możliwe będzie „zalegalizowanie” prowadzonej obecnie działalności (szkoły). Zdają chyba sobie również z tego sprawę władze spółki, bo siedzibę szkoły jakiś czas temu oficjalnie przeniosły z ul. Parkowej na ul. Piłsudskiego. Tym nie mniej, szkoła przy ul. Parkowej działa w najlepsze.
Warto przypomnieć, że władze tłumaczyły nie przeprowadzenie przetargu oraz nie wygórowaną cenę za działkę, właśnie tym, że będzie ona wykorzystywana zgodnie z postanowieniami planu na działalność sportową. Okazuje się więc, że coś jednak jest tajemniczego i niejasnego w sprzedaży działki przy ul. Parkowej. Natomiast w procesie jaki właściciele spółki prowadzącej szkołę wytoczyli naszemu tygodnikowi uznano, że pisząc o tajemniczych i niejasnych okolicznościach naruszyliśmy ich dobra osobiste.

K.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *